Tanúkénti idézés

Tanúkénti idézés

Az Idézés esetében minden esetben tartalmazza, hogy tanúként vagy gyanúsítottként szeretnék-e az adott személy kihallgatni. Fontos tudni, hogy tanúkénti meghallgatás esetén is jogosultak vagyunk igénybe venni tanúsegítő ügyvédet, aki a kihallgatás ideje alatt figyelmeztet a jogainkra és kötelezettségeinkre.A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a kezdetben tanúként idézett személlyel szemben az eljárás későbbi szakaszában gyanúsítást közölnek. Az eljárásjogi pozíciója tehát megváltozik, tanúból gyanúsítottá válik. Erre figyelemmel már a tanúként történő meghallgatásunk előtt célszerű ügyvéddel konzultálni, illetve a kihallgatáson jogi képviselővel jelen lenni.

Az alábbi esetekben nem köteles vallomást tenni:

A vallomástétel megtagadása

171. § A tanúvallomást megtagadhatja a terhelt hozzátartozója.

172. § (1) Aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben – a (2) bekezdés esetét kivéve – a tanúvallomást megtagadhatja, akkor is, ha

a) a tanúvallomást a terhelt hozzátartozójaként nem tagadta meg, vagy

b) a kérdéses bűncselekmény miatt

ba) az eljárást vele szemben megszüntették,

bb) vele szemben feltételes felfüggesztést alkalmaztak, vagy

bc) büntetőjogi felelősségét már jogerősen elbírálták.

Látható tehát, hogy vallomásunkban saját magunkat vádolnánk bűncselekmény elkövetésével, akkor nem vagyunk kötelesek főszabály szerint vallomást tenni. Akkor sem vagyunk kötelesek vallomást tenni, ha bűncselekmény elkövetésével a hozzátartozónkat vádolnánk. (testvér, szülő, élettárs, stb.)

A fentiek alapján látható, hogy tanúként is célszerű a kihallgatás előtt ügyvéddel konzultálni, illetve a kihallgatás során ügyvéddel megjelenni. Kevesen tudják, hogy tanúként is jogunk ügyvédhez.

Nem hallgatható ki tanúként:

a) a védő arról, amiről védőként szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védői minőségében közölt,

b) * az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn,

c) akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás,

d) a minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól nem kapott felmentést.

(2) A tanú kihallgatásának az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tilalma az annak alapjául szolgáló viszony megszűnése után is fennmarad. Ebben az esetben a tanú a titoktartási kötelezettségének körébe tartozó bizonyítandó tényre nem hallgatható ki.

Forrás: 2012 C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

dr. Katona Csaba ügyvéd

kinglaw

Tapasztalt védő ügyvédre van szüksége? Forduljon hozzám.