Utánképzés menete, ára, mikor kötelező, hogyan kerülhető el?

A bejegyzés célja az utánképzés menetének, árának, és a jelentkezés módjának összefoglalása. Információ található még a bevont jogosítvány visszaszerzésének menetéről, az önkéntes utánképzésről, valamint az untánképzés alóli mentesülés feltételeiről.