Szakterületek

Peres és nem peres képviselet munkajogi jogvitákban

Munkajogi ügyvédként teljes körű képviseletét látom el cégeknek, illetve magánszemélyeknek is munkaviszonnyal összefüggő jogvitáik során. Kiemelt szakterületem közé tartozik a jogellenes munkaviszony megszüntetésével összefüggő kártérítési perek, a munkavállalókat ért egyéb jogsérelmek orvoslása, munkaszerződések, valamint versenytilalmi megállapodások készítése.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

Büntetőjogi ügyvédként egyik kiemelt szakterületem közé tartozik a kábítószerrel, illetve új pszichoaktív anyagokkal összefüggő bűncselekmények során történő képviselet. Ez lehet akár egy egyszerű fogyasztás, birtoklás, vagy akár kereskedelem is. A témában a szakterületek menüpont alatt további információkat talál.

Korrupciós bűncselekmények

Védőügyvédként kiemelt szakterületeim közé tartoznak a korrupciós bűncselekmények. Legyen szó akár vesztegetésről vagy annak elfogadásáról, befolyás vásárlásáról, vagy befolyással üzérkedésről.

Az igazságszolgáltatás rendje elleni cselekmények

Kiemelt tapasztalattal rendelkezem az igazságszolgáltatás rendje elleni cselekmények esetében is. Különös tekintettel hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, valamint a bűnpártolás bűncselekménye, vagy annak gyanúja esetén fordulhat hozzám.

Vagyon elleni bűncselekmények

Büntető ügyvédként kiemelt szakterületem közé tartoznak a vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggő büntető ügyek. Ez lehet akár az egyszerűbbnek számító cselekmények mint a lopás, rongálás, rablás, zsarolás, önbíráskodás vagy orrgazdaság, valamint az összetettebb úgynevezett fehér galléros cselekmények mint a hűtlen kezelés, hanyag kezelés, és a sikkasztás. A témában a szakterületek menüpont alatt további információkat talál.

Emberi szabadság elleni cselekmények

Számomra a büntetőjog területén az egyik legérdekesebb terület a személyi szabadság megsértése tárgyában indult büntetőügyek. Különös tekintettel az emberrablás, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, illetve a kényszerítés törvényi tényállása.

Az élet, a testi épség elleni bűncselekmények

Büntetőjogászként kiemelt szakterületem közé tartoznak az élet és testi épség elleni cselekmények, azaz a személy elleni erőszakos bűncselekmények. Így például a testi sértés, emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, emberrablás, emberkereskedelem, rágalmazás, és a becsületsértés. A témában a szakterületek menüpont alatt további tartalmakat talál.

A költségvetést károsító bűncselekmények

Ügyvéd pályám során rendkívül gyakran találkozom a költségvetés valamely alrendszerét kárósító bűncselekménnyel. Bátran kijelenthető, hogy a költségvetési csalás (adócsalás) napjaink egyik sláger bűncselekménye lett, hasonlóan a pénzmosáshoz. Erre figyelemmel természetesen kiemelt tapasztalattal rendelkezem a fenti cselekmények szinte valamennyi típusát illetően. Szükség esetén igazságügyi könyvszakértő bevonása mellett kialakítom a legmegfelelőbb védekezési stratégiát.

Közlekedési bűncselekmények

Védőként kiemelt szakterületem közé tartozik a közlekedés rendjének megsértésével megvalósuló bűncselekmények során történő jogi képviselet. Ez a következő cselekményeket foglalja magában: cserbenhagyás, járművezetés bódult állapotban, járművezetés ittas állapotban, járművezetés tiltott átengedése, közúti baleset okozása. A témában további hasznos tartalmakat találhat a szakterületek menüpont alatt.

Sértetti jogi képviselet

A fenti szakterületekkel összefüggésben elsősorban a tettesi oldalon szerzett tapasztalataimat latba vetve sértetti jogi képviselet is vállalok. Ez magában foglalja a magánszemélyek, illetve a gazdasági társaságok sérelmére elkövetett bűncselekmények során történő képviseletet is. Ez a gyakorlatban a feljelentés megtételét, és annak figyelemmel kisérését, valamint a tárgyalásokon történő jelenlétet, illetve a polgári jogi igény bejelentését jelenti.