Hová fordulhat, ha nem kapja meg munkahelyétől a kilépő papírokat?

Milyen dokumentumokat kell kiadni a munkáltatónak?

A kilépő papírok alatt elsősorban adó és társadalombiztosítási igazolásokat értjük.  Ez egyrészt az adóigazolás, másrészt pedig az álláskeresési jogosultság megállapításához szükséges igazolólap. Az egészségügyi kiskönyv, valamint a fizetést terhelő esetleges letiltásokat (tartásdíj végrehajtás) tartalmazó okirat kiadása is szükséges.

A munkáltató adóigazolás-kiállítási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza.  Az Art. 77. § (1) bekezdése szerint a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

A munkáltatónak a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet alapján kötelessége továbbá az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap kiállítása is két példányban.  Az igazolólap egy példányát a munkavállalónak az utolsó munkában töltött napon ki kell adni, a másik példányát pedig a munkaadónak 5 évig meg kell őrizni.

Mennyi idő van a munkaviszony megszüntetése esetén a kilépő papírok kiadására?

A Munka Törvénykönyve szerint a kilépő papírokat legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy rendes felmondás esetén a felmondási idő utolsó napjától számít az öt munkanap, azonnali hatályú felmondás esetén pedig a felmondás munkáltató általi megismerésétől számít a határidő.

Mi történik, ha a kilépő papírokat nem kapja meg határidőben?

A fenti esetben a 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz lehet fordulni. A hatóság a bejelentés alapján kötelezi a munkáltatót az iratok kiadására.

Összegzés

A munkaviszony megszűnésekor a munkáltatónak, és a munkavállalónak egyaránt vannak kötelezettségei. A munkavállalót terheli a munkakörének, szükség esetén a nála lévő dolgoknak átadására irányuló kötelezettség. A munkáltatót terheli az elszámolási, és igazolás kiadási kötelezettség.  Ez magában foglalja a munkabér megfizetését, és a szükséges igazolások kiadását is.

Dr. Katona Csaba munkajogász

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!