dr. Katona Csaba munkajogász – munkajogi ügyvéd – munkaügyi ügyvéd

Dr.Katona Csaba büntetőjogász, munkajogász és munkajogi ügyvéd vagyok. Már egyetemi éveim alatt is erőteljesen érdeklődtem a munkajog iránt. 2013-ban egy évet hallgattam munkajogot a grazi Karl Franzes Egyetem Jogtudományi karán, ahol betekintést nyertem az osztrák, illetve a nemzetközi munkajog sajátosságaiba is. Napjainkra elmondhatom, hogy az ország szinte valamennyi munkaügyi bíróságán megfordultam már, mint munkajogász. Ügyfeleim véleményét itt olvashatja el. Budapesten és Miskolcon is rendelkezem irodával.

Tájékoztatom kedves jövendőbeli ügyfeleimet, hogy 2022-től munkajogi peres képviseletet kizárólag külsős kolléga bevonásával vállalok. Ettől függetlenül a peres eljárás menetéről, a várható következményekről stb. továbbra is adok tájékoztatást.

Miért válasszon engem?

A munkajog területét érintő bármely kérdés esetén bizalommal fordulhat hozzám. Ez lehet egy munkáltatói felmondás vagy akár egy magas árbevétellel rendelkező gazdasági társaság teljes körű átvilágítása munkajogi szempontból. Több mint 7 éve foglalkozom peres ügyekkel, ezért a bírói gyakorlat ismeretében tisztában vagyok a munkaszerződések, szabályzatok, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések stb. gyenge pontjaival. Ennek köszönhetően komplex jogi segítséget tudok nyújtani valamennyi munkajogi probléma esetén. A megszerzett tudásomat tovább erősíti, hogy egyaránt képviseltem notóriusan pereskedő munkavállalókat, illetve multinacionális nagyvállalatokat is. Így a jogszabályok ismerete mellett olyan gyakorlati és taktikai tudásra tettem szert, amit igen hatékonyan tudok kamatoztatni valamennyi munkajogi problémakör esetében.

Teljes körű vállalati szerződéses struktúra kialakítása esetén kollégáim segítségével szükség esetén angol – magyar nyelven is vállalok megbízást.

munkajogász
Forduljon hozzám bizalommal.

Melyek azok a konkrét munkajogi ügyek, amelyekkel kapcsolatban fordulhat hozzám?

 • munkaszerződések megszerkesztése;
 • vezetői munkaszerződések készítése;
 • munkaszerződések véleményezése;
 • szakszervezet, üzemi tanács létrehozása;
 • belső szabályzatok, utasítások elkészítése, véleményezése;
 • kötelező oltással kapcsolatos tanácsadások;
 • felmondások megszerkesztése, véleményezése;
 • jogellenes felmondás esetén történő képviselet;
 • tanulmányi szerződések véleményezése, elkészítése;
 • versenytilalmi megállapodások elkészítése véleményezése;
 • teljes körű munkajogi audit gazdasági társaságoknál.

Miért van szükség munkajogász, munkaügyi ügyvéd segítségére vállalatok esetében?

Napjainkban egyre több megkeresés érkezik hozzám azzal a kéréssel, hogy a családi vállalkozásból hatalmasra nőtt gazdasági társaságok munkaszerződéseit szabályzatait stb. megfelelő módon készítsem el, illetve véleményezzem. Egy bizonyos dolgozói létszám felett az internetről letöltött blanketta szerződések, belső szabályzatok már nem adnak megfelelő biztonságot egy esetleges munkaügyi ellenőrzés vagy munkaügyi per során. Ahogy a dolgozói létszám növekszik egyre nagyobb annak az esélye, hogy szembe találjuk magunkat egy rebellis munkavállalóval, aki – akár okkal akár nélkül – munkaügyi pert kezdeményez és/vagy minden szervnél, hatóságnál bejelentést tesz a társasággal szemben. Ez sajnos egyre gyakoribb jelenség, a praxisomban számtalan olyan munkavállaló ügyfelem volt, aki sportot űzött abból, hogy munkáltatókkal szemben különféle pereket indított, illetve bejelentéseket tett. Egyre több munkavállaló van tisztában a jogaival, s egy jogellenes felmondás esetén akár több millió forintra is szert tehet. Ezen felül azt gondolom, hogy egy dinamikusan fejlődő cégcsoport esetében alapvető követelmény 2022-ben, hogy a dolgozói létszámtól függetlenül megfelelő szerződéses struktúrával rendelkezzen.

Miért kell munkajogász, munkaügyi ügyvéd segítségét kérni a mindenhez is értő „céges jogász” helyett?

Minden gazdasági társaság ismer vagy alkalmaz mindenes „céges ügyvédet”. Kevesen tudják azonban, hogy a munkajog egy igen speciális terület, ezáltal a megfelelő tudás elsajátítása hosszú éveket vesz igénybe.

Természetesen egy munkaszerződést vagy egy gépjármű használati szerződést is el lehet készíteni egyetlen oldalban azonban az vélhetően nem fogja megfelelően szabályozni a későbbiekben felmerülő problémákat. Kevesen tudják, de még a legegyszerűbbnek tűnő gépjárműhasználati szerződés is számtalan kérdést vethet fel az alábbiak szerint:

 • Van-e nyomkövető az autóban? Igenlő válasz esetén erről tájékoztatva lett-e a munkavállaló?
 • Használhatja-e magán célra az autót vagy csak a munkakör teljesítésével összefüggésben?
 • Ha magáncélra is használhatja azzal hány km-t tehet meg? A családdal elutazhat vele Horvátországba is vagy van közigazgatási határ, amit nem léphet át?
 • A munkavállalót egy meghatározott céges autó illeti meg vagy bármelyiket használhatja?
 • Kit terhel a felelősség, ha az autót ellopják, mert a kulcsot benne felejti a munkavállaló az autóban,
 • vagy, ha aztnem rendeltetésszerűen használja a munkavállaló és az károsodik?
 • Kit terhel a felelősség, ha a munkavállaló nem az útviszonyoknak megfelelően vezet, és súlyos balesetet okoz?

A fenti kérdésekből látható tehát, hogy még a legegyszerűbbnek tűnő szabályzat is mennyi problémát vethet fel.

Hogyan zajlik a tanácsadás és mennyibe kerül?

A tanácsadás minden esetben kötetlen beszélgetés keretében történik, de természetesen, ami elhangzik, az szigorúan ügyvédi titoknak minősül. A konzultáció díja minden esetben 25.000,- Ft. A konzultáció előtt célszerű átküldeni az ügyben rendelkezésre álló iratokat, ami nagyban segíti a felkészülésem hatékonyságát.

Ügyvédi költségek vállalatok esetében

A teljes vállalati szerződéses struktúra kialakítása már egy jóval időigényesebb folyamat, ami több személyes egyeztetetést, illetve telefonos kommunikációt követel meg, ugyanis annak kialakítása minden esetben az adott cégre szabottan történik. Ennek díjazása függ a dolgozói létszámtól, illetve az elkészítendő szerződések, szabályzatok számától is. Ezen túlmenően, ha angol nyelvre is szükséges lefordítani a szükséges dokumentumokat az természetesen a költségeket tovább emeli.  A megbízási díj kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani a kiszámíthatóságot, ezért előzetes árkalkulációra minden esetben van lehetőség. Az elszámolás egyebekben óradíjban történik, amelynek összege a feladat sajátosságaitól függően 25-30.000,-Ft.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!