halasztási kérelem

Halasztási kérelem

A halasztási kérelem lényege szerint a tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére fontos okból halasztást engedélyezhet. Különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire tekintettel. Fontos tudnia, hogy a halasztás iránti kérelmet az elsőfokon eljáró bíróságnak kell benyújtania.

A halasztás engedélyezése esetén a halasztás időtartamát nem a behívó dátumától, hanem a jogerős ítélet kihirdetésétől kell számítani. Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke három hónap tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet. Illetve a korábban engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja. Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti a bíróság halasztást engedélyezhet abban az esetben is, ha a szabadságvesztés hátralévő része két évnél hosszabb.

El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak az elítéltnek az esetében, aki a tizenkettedik hetet meghaladó várandós, legfeljebb a szülés várható idejét követő tizenkettedik hónap végéig egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.

Fontos tudnia, hogy az egészséget veszélyeztető állapot megállapítása minden esetben a bíróság által kirendelt szakértő által történik.

Forrás: 2013. évi CCXL. törvény

dr. Katona Csaba ügyvéd 

dr. Katona Csaba ügyvéd

kinglaw

Tapasztalt védő ügyvédre van szüksége? Forduljon hozzám.