Egyéb

Magánlaksértés

Magánlaksértés Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a tulajdonos mit tehet nem fizető bérlővel szemben Mit véd a törvény? A jogszabály által védendő érték a magánlakás és a lakáshoz tartozó egyéb helyiségek használatának […]

Különösen nagy érték

Különösen nagy érték fogalma A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a különösen nagy érték ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Csekély mennyiségű kábítószer

Csekély mennyiségű kábítószer fogalma: 461. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha Kábítószerek esetén: a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma aa) LSD esetén a 0,001 gramm, ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm, ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm, ad) *  amfetamin, metamfetamin, MDPV és alfa-PVP esetén a 0,5 gramm, ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm, af) heroin esetén a […]

Kisebb érték

Kisebb érték fogalma: A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a kisebb érték 50.000,-Ft, azaz ötvenezer és 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– SikkasztásForrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász

Nagyobb érték

Nagyobb érték fogalma: A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a nagyobb érték 50.000,-Ft azaz ötvenezer-egy és 500.000,-Ft. azaz ötszázezer forint közé esik. – Csalás– Sikkasztás– Rablás Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász

Jelentős érték

Jelentős érték fogalma: A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a jelentős érték ötmillió-egy azaz 5.000.001,-Ft és 50.000.000,Ft, azaz ötvenmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász

Erőszakos többszörös visszaeső

Erőszakos többszörös visszaeső: Erőszakos többszörös visszaeső az a többszörös visszaeső, aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el. Alkalmazható joghátrányok: A különös és a többszörös visszaesővel szemben az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a huszonöt évet. (2) A különös és a többszörös visszaesővel szemben […]

Visszaeső

Visszaeső fogalma: Visszaeső a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el. Hátrányos jogkövetkezmények: Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja a) a büntetés kétharmad, b) visszaeső esetén háromnegyed részének, de legkevesebb három […]

Különös visszaeső

Különös visszaeső: A hatályos jogszabályok szerint különös visszaeső az a visszaeső, aki mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményt követ el. A különös visszaesőre vonatkozó hátrányos jogkövetkezmények: A különös és a többszörös visszaesővel szemben az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a huszonöt évet. A különös […]