Feltételes szabadságra bocsátás feltételei – dr. Katona Csaba

Melyek a feltételes szabadságra bocsátás feltételei?

A feltételes szabadságra bocsátás elrendeléséről szóló döntést minden esetben a büntetés-végrehajtási bíró hozza meg egyedi mérlegelés alapján. (továbbiakban: bv. bíró) A döntés meghozatala előtt a bíró pártfogói vélemény beszerzését rendelheti el. Ez a tapasztalataim szerint ritkán fordul elő. A feltételes szabadlábra helyezés szabályait a 2017. évi CCXL. törvény 57. §-a tartalmazza.

A döntés meghozatala során az alábbi körülmények kapnak fontos szerepet:

 • Fegyelmik, dicséretek száma,
 • a fogvatartás ideje alatti munkavégzés vagy annak hiánya,
 • a cselekmény jellege, (gondatlan vagy szándékos cselekmény)
 • a cselekmény tárgyi súlya (rablás, vagy az enyhébb közúti baleset gondatlan okozása)
 • az okozott kár megtérítése vagy annak hiánya,
 • előélet, (korábban volt már büntetve, vagy büntetlen előéletű)
 • a fogvatartás ideje alatt a kapcsolattartás (stabil vagy rendezetlen)
 • szabadulás utáni tervek, (munkavállalási szándék, munkáltatói nyilatkozat)
 • ha az elítélt által elkövetett bűncselekménynek nem volt sértettje, az elítélt által az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium „bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” megnevezésű célelőirányzata javára teljesített befizetés ténye.

Ki nyújthatja be a feltételes szabadságra bocsátás iránti kérelmet?

 A feltételes szabadságra bocsátásra irányuló eljárást első alkalommal a büntetés-végrehajtási intézet hivatalból kezdeményezi. Ha a kérelem elutasításra került a védő vagy a fogvatartott terjeszthet elő újabb kérelmet.  A jogszabály nem határozza meg, hogy hány alkalommal lehet benyújtani újabb kérelmet.

Mikor lehet benyújtani a kérelmet?

A kérelmet első alkalommal a bv. intézet terjeszti elő. Ebben az esetben a pontos dátum nincs meghatározva, csupán annyi, hogy a feltételes szabadlábra helyezés legkorábbi időpontja előtt kell megtartani a „kedvezmény tárgyalást”, azaz a meghallgatást. A tapasztalataim szerint a szabadulás legkorábbi várható időpontja előtt 1-2 hónappal hozzák meg a döntést.

Mi történik, ha a bv. bíró elutasítja a feltételes szabadságra bocsátás iránti kérelmet?

Ebben az esetben az elítélt, és a védője is terjeszthet elő újabb kérelmet. Fontos tudni, ha új tényre vagy körülményre nem hivatkoznak akkor a kérelem sorsa nagy valószínűséggel ismételten elutasítás lesz. Ezért célszerű a kérelmet jogi szakember segítségével előterjeszteni.

Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzte, de úgy ítéli meg, hogy az elítélt később feltételes szabadságra bocsátható, felhívja a bv. intézetet, hogy az általa meghatározott időpontban 3-6 hónap elteltével a kérelmet újra terjessze elő.

Hogyan dönt a bv. bíró a feltételes szabadlábra bocsátásról?

A bv. bíró döntés előtt meghallgatást tart, ahol elő lehet adni a szabadlábra helyezésre irányuló döntés meghozatala során szerepet kapó, a fentiekben már hivatkozott körülményeket. A meghallgatáson termesztésen az elítélt védője is jelen lehet. Bizonyos bv. intézetek esetén kifejezetten szigorú az elbírálás ezért célszerű a kérelem beadása előtt már hónapokkal felkészülni, a szükséges okiratokat beszerezni stb.

A gyakorlatban előfordul az is, hogy valaki a jogerős ítélet meghozatala után szabadlábon várja a bevonulót, azonban az eljárás során kitöltötte (letartóztatás, házi őrizet) a szükséges időt. Ezekben az esetekben az eljárást az elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le. Ha az elítélt szabadlábon van, akkor a bv. bíró a meghallgatásra idézi.

Milyen esetekben kizárt a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége?

Nem bocsátható feltételes szabadságra

 • a többszörös visszaeső, ha a szabadságvesztést fegyház fokozatban kell végrehajtani,
 •  az erőszakos többszörös visszaeső,
 •  aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el,
 •  akit olyan szándékos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre, amelyet korábbi, határozott ideig tartó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése vagy a végrehajthatóság megszűnése előtt követett el.
 • Nem bocsátható feltételes szabadságra az a személy sem, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett, nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.
 • Az sem jogosult a kedvezményre, akit a feltételes szabadlábra helyezés ideje alatt elkövetett cselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.

Hogyan kell számítani a feltételes szabadlábra helyezés legkorábbi időpontját?

A számítás a kedvezmény mértékétől függ. Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja a büntetés kétharmad, visszaeső esetén háromnegyed részének, de legkevesebb három hónapnak a kitöltését követő nap. Azaz pl.: 5 év szabadságvesztés esetén alapesetben: 60 hónap 2/3-ad része=40 hónap. Legkorábban tehát 40 hónap után szabadulhat. Ebbe beleszámít természetesen a letartóztatásban, valamint a házi őrizetben töltött idő is.

A képen talán az egyik leghíresebb fogvatartott Stohl András látható, aki 5 hónap letöltése után 2012. március 5. napján feltételesen szabadult.

Dolgozhat-e a feltételes szabadság ideje alatt?

Termesztésen igen. Sőt a kérelemhez célszerű mellékelni a munkáltató által kiállított szándéknyilatkozatot, melyben vállalja, hogy szabadulása esetén alkalmazni fogja.

Utazhat-e külföldre a feltételes ideje alatt?

A 1998. évi XII. törvény 16. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján álláspontom szerint nem utazhat külföldre.

Mi történik, ha a feltételes szabadság ideje alatt újabb bűncselekményt követ el?

Ebben az esetben, ha ismételten végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik nem lesz jogosult kedvezményre, azaz az ítéletet teljes egészében le kell majd töltenie. Felfüggesztett tartamú szabadságvesztést nem kaphat. Kizárólag pénzbüntetés, közérdekű munka stb. vagy letöltendő szabadságvesztés jöhet szóba. Természetesen a feltételes időtartamát is le kell majd töltenie.

Mi történik, ha feltételes szabadság ideje alatt megszegi a szabályokat?

A feltételes ideje alatt a bíróság rendelkezhet arról, hogy pártfogói felügyeletet, vagy egyéb magatartási szabályt ír elő. (pl.: dühkezelési tréning stb.) Ezek megszegése a feltételes szabadság megszüntetéséhez vezet. Gyakori megszüntetési ok például ha a pártfogó nem tud kapcsolatba lépni a elítélttel.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!