Kegyelmi eljárás menete, feltételei – dr. Katona Csaba ügyvéd

Ki jogosult kegyelmi kérelem benyújtására?

A kegyelmi kérelem benyújtásának szabályait a 2013. évi CCXL. törvény tartalmazza. Ennek alapján lényegében bárki jogosult kegyelmi kérvényért folyamodni. A kérelem a még végre nem hajtott büntetés, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka és a javítóintézeti nevelés elengedésére vagy mérséklésére, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre irányulhat.

A kegyelmi kérelmet az elítélt, a védő, az elítélt törvényes képviselője, valamint az elítélt hozzátartozója nyújthat be.

A kegyelmi kérelemben való döntésre a mindenkori köztársasági elnök jogosult.

Hová kell benyújtani a kegyelmi kérvényt?

A még végre nem hajtott büntetés elengedése vagy mérséklése, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés iránt a kegyelmi kérelmet az elsőfokon eljárt bíróságnál kell benyújtani.  A bíróság az elítéltről környezettanulmány készítését rendelheti el, fogva lévő elítélt esetén a bv. intézet vagy a javítóintézet értékelő véleményét szerezheti be, vagy az elítélt életvitelével összefüggő nyilvános adatokról készített rendőrségi jelentést kérhet.

Mit kell tartalmaznia a kegyelmi kérelemnek?

A kegyelmi kérelem tartalmára vonatozóan nincs kötelező előírás, így minta sincs rá. Értelemszerűen tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, értesítési címét és a sérelmezett döntést. A kérelem indoklása körében elő kell adni minden releváns tényt, körülményt. Ez lehet a kérelmező egészségi állapota, személyi körülményei (pl.: dicséreteinek száma, életútja, végzettsége, kitűnései, a köz érdekében végzett tevékenységei) maga a cselekmény jellege (pl.: gondatlan közúti baleset) stb.

Mennyi ideig tart a kegyelmi kérelem elbírálása?

A kegyelmi eljárás a kérelemben foglaltaktól függően akár hosszú hónapokig is elhúzódhat.

A kegyelmi kérelem ideje alatt a börtönbüntetés felfüggeszthető?

Büntetés vagy az intézkedés elengedése vagy mérséklése iránti kérelem vagy előterjesztés esetén az igazságügyért felelős miniszter elrendelheti a büntetés vagy javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztását vagy félbeszakítását.

Hány alkalommal nyújthat be kérelmet?

A jogszabály nem tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezést. A kegyelmi eljárás befejeződése után tehát nincs elzárva attól, hogy újabb kérelmet adjon be.

Hogyan fog értesülni a kegyelmi eljárás eredményéről?

A döntést az ügyben elsőfokon eljárt bíróság tanácsának elnöke kézbesíti az elítéltnek és a kegyelmi kérelem előterjesztőjének. Az elítélt, aki szabadságvesztését tölti annak számára a döntést az igazságügyért felelős miniszter a bv. intézet útján kézbesíti.

A kegyelmi eljárás menete

A kegyelmi kérelmet tehát az elsőfokon eljárt bírósághoz kell benyújtani A bíróság az elítéltről környezettanulmány készítését rendelheti el, fogva lévő elítélt esetén a bv. intézet vagy a javítóintézet értékelő véleményét szerezheti be, vagy az elítélt életvitelével összefüggő nyilvános adatokról készített rendőrségi jelentést kérhet.

A fentiek után a bíróság továbbítja a kegyelmi kérelmet az igazságügyért felelős miniszterhez. Ha a kegyelmi eljárás során egészségügyi problémákra hivatkoznak akkor a miniszter elrendelheti a kérelmező szakértői vizsgálatát is.

Köztársaság elnöke szerepe

Látható tehát, hogy a kegyelmi eljárás során az elsőfokú döntést hozó bíróság begyűjti a szükséges információkat, majd továbbítja a kérelmet az igazságügy miniszternek, aki szintén jogosult a kérelem alapjául szolgáló tényeket ellenőrizni, illetve további adatokat beszerezni. Ezek után felterjeszti a kérelmet a köztársasági elnöknek, aki dönt.

Ellenjegyzés:

A döntés érvényességéhez szükség van az igazságügyi miniszter ellenjegyzéséhez is. A hazánkban kialakult gyakorlat szerint – főszabály – a miniszter tudomásul veszi a köztársasági elnök döntését.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!