Embercsempészés büntetése | dr. Katona Csaba ügyvéd

Milyen büntetésre számíthat embercsempészés esetén?

A hatályos Büntető Törvénykönyv 353. § -a szerint az embercsempészés alapesetben

egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést

  • a) vagyoni haszonszerzés végett,
  • b) államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagy
  • c) az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény, illetve eszköz megsemmisítésével vagy megrongálásával

követik el.

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést

  • a) a csempészett személy sanyargatásával,
  • b) fegyveresen,
  • c) felfegyverkezve,
  • d) üzletszerűen vagy
  • e) bűnszövetségben követik el.

A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha

  • a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti embercsempészést a b)–e) pontban meghatározott módon
  • b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészést az a), illetve a c)–e) pontban meghatározott módon

követik el.

Hogyan követhető el az embercsempészés?

A tényállás lényege szerint a passzív alanynak célja, hogy az államhatárt jogszerűtlenül átlépje. A bűncselekmény elkövetési magatartása a passzív alany fenti tevékenységéhez nyújtott segítség.

Az elkövető tudatának át kell fognia, hogy olyan személyeknek nyújt segítséget, akik egyébként jogszerűen az országhatárt nem léphetnék át. E tudattartalom fennálltának megállapítása nem lehet automatikus, arra a segítségnyújtás konkrét körülményeiből kell következtetést vonni. Így például egy korábbi ügyemben a személyszállítással foglalkozó elkövető (taxis) felelőssége lényegében azért került megállapításra, mert a migráns személyek felvételére egy erdőben került sor. A tettenérés során tanúsított magatartás szintén árulkodó lehet.  (Gépjármű elhagyása, menekülés, a lefoglalt telefonokban található koordináták stb.) Valamennyi ügyben kihallgatásra kerülnek a szállított személyek is, akinek vallomása szintén perdöntő lehet. Más ügyemben viszont felmentő rendelkezést hozott a bíróság külföldi állampolgárságú ügyfelemmel szemben, aki az autópálya mellett veszteglő migráns személyeket felvette, majd elindult velük Budapest irányába. Ebben az ügyben semmilyen körülmény nem utalt a bűnös szándékra. Ehhez természetesen megfelelő védekezési stratégia kidolgozására is szükség volt.

Milyen konkrét magatartásokat értünk a segítségnyújtás alatt?

A segítségnyújtás a határátlépés sikerének tényleges előmozdítása, amely fizikai (például határhoz szállítás, határon történő átkísérés, továbbkísérés, anyagi jellegű juttatás vagy hamis úti okmányok szolgáltatása) vagy pszichikai (például határátlépés kedvező helyére vonatkozó tanácsadás, útbaigazítás, határrendészetért felelős hatóságok félrevezetése, figyelmének elterelése.

A bűncselekmény abban az esetben is megvalósul, ha a passzív alany a határátlépést meg sem tudja kezdeni, mert időközben feltartóztatják.

Melyek az embercsempészés minősített esetei?

Súlyosabban minősül a cselekmény, ha azt anyagi haszonszerzés érdekében követik el, kettő vagy több személynek nyújtanak segítséget. Gyakori minősítő körülmény még a sértettek sanyargatása, az üzletszerűség, illetve ha bűnszövetség létesül.

A sértettek sanyargatása valósult meg egy korábbi ügyemben, ahol a 9 személyes kisbuszban 12-en tartózkodtak. A kisbuszban nem volt megfelelő szellőztetés és folyadék. A gépjármű feltartóztatásakor többen rosszul lettek és a kiszáradás jeleit mutatták.

Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy a bűncselekményt szervezetten követi el vagy ebben megállapodik és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.

Mi a teendő, ha Önt vagy hozzátartozóját embercsempészés bűntettével vádolják?

A tapasztalataim szerint még a legenyhébb alakzat esetén is letöltendő börtönbüntetésre lehet számítani, ugyanis a cselekmény társadalomra veszélyessége kiemelt. Ennek okán célszerű azonnal büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni, hiszen megfelelő védekezés előterjesztése esetén komoly eredményeket lehet elérni. Az elfogás utáni 24 óra rendkívül kritikus. Gyakran szembesülök sajnálatos módon azzal, hogy az őrizetbe vett személy teljes feltáró jellegű beismerő vallomást tesz, holott megfelelő védő jelenléte mellett lehetősége lett volna védekezés előterjesztésére is.

Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés

A fenti bűncselekmény szinte minden esetben több személy határon átnyúló együttműködését feltételezi (sofőrök, szervezők, kísérők stb.). Ennek következtében a minősítés gyakran bűnszervezet. Bűnszervezet esetén az elkövető nem jogosult kedvezményre és a büntetési tétel a felével emelkedik. Ez a minősítés bármely típusú büntetőeljárás legrosszabb kimenetele. A bűnszervezet megállapíthatóságának feltételeiről itt olvashat.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!