Mi a vagyonelkobzás – lefoglalás – zár alá vétel?

A vagyonelkobzás lényege a bűncselekményből származó javak elvonása. Célja a bűncselekmény elkövetése előtti vagyoni helyzet visszaállítása. A zár alá vétel, illetve a lefoglalás pedig a vagyonelkobzás későbbi biztosítására szolgál általában. Pályám során rendkívül gyakran találkozom a fenti jogintézménnyel, ugyanis a bűncselekmények nagyrészének célja a vagyonszerzés. (Költségvetési csalás, sikkasztás, gazdasági csalás, stb.)

Mi lehet a tárgya a zár alá vételnek vagy az elkobzásnak?

Valamennyi vagyoni értékű jog, követelés, továbbá bármely pénzben kifejezhető értékkel bíró előny. Elsősorban ingó és ingatlan vagyontárgy, de készpénz is lehet a vagyonelkobzás tárgya. Az ingatlant például minden esetben zár alá veszik, a számlapénzt szintén. Az ingóságok esetében (pénz, arany, óra stb.) lefoglalást alkalmaznak

„Elkobozható-e” a kriptovaluta?

Tisztában kell azzal lenni, hogy a vagyoni értéket megtestesítő kriptovaluták – mint virtuális fizetőeszközök – a fizetésre használt elektronikus adat fogalma alá vonhatók, azaz vagyonelkobzás hatálya alá tartoznak.

Sok személy tartja a bűncselekmény útján megszerzett vagyonát különböző kriptovalutákban, azonban kevesen tudják, hogy az eljáró hatáságok is komoly szakértelemmel rendelkeznek az ilyen vagyontárgyak felkutatása kapcsán. Megtörtént ügyben a rajtaütéskor nem csupán a bevetési egység érkezett a helyszínre, hanem komplett szakember gárda. (programozók, etikus hekkerek) Ennek segítségével a helyszínen talált számítógépeken jelszó megadása nélkül sikerült  lefoglalni több, mint 1 milliárd forint értékű kriptovalutát.

Mit tehet a vagyonelvonás elkerülése érdekében?

A vagyonelkobzás elkerülése érdekében bizonyítania kell, hogy az adott vagyontárgy nem bűncselekményből származik. Ez sokszor igen átgondolt és összetett feladat. A bizonyítás történhet okiratokkal (Pl.:kölcsönszerződés, hagyatékáradó végzés), de akár tanúvallomásokkal vagy bármilyen egyéb módon.

A hozzátartozó nevén lévő vagyon lehet-e vagyonelkobzás tárgya?

A válasz sajnálatos módon igen. Abban az esetben ha a hatóság igazolni tudja, hogy a bűnös eredetű vagyonnal a hozzátartozó gazdagodott (pl.: gyermek nevére vásárolt ingatlan) a zár alá vétel, vagy lefoglalás arra a vagyontárgyra is elrendelhető.

Melyek a vagyonelkobzás konkrét esetkörei?

  1. A vagyonelkobzást egyrészről el kell rendelni a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett. Ilyen vagyon az, amihez az elkövető közvetlenül a bűncselekmény elkövetése útján jut hozzá, a bűncselekmény a vagyon megszerzésére irányult.
  • A vagyonelkobzás kiterjed továbbá arra a vagyonra, amely a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett (például a lopott pénzen vásárolt vagyontárgyra vagy a lopott vagyontárgy értékesítéséből befolyt összegre).
  •  Kötelező vagyonelkobzást kiszabni arra a vagyonra, amelyet a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása végett szolgáltattak, vagy arra szántak. Ilyennek tekinthető például az a vagyon, amellyel a bűncselekmény elkövetőjét anyagilag támogatják a bűncselekmény zavartalan végrehajtása érdekében.

Mit jelent a kiterjesztett hatályú vagyonelkobzás?

Bizonyos bűncselekmények esetében az eljáró hatóság gyakorlatilag vélelmezi azt, hogy az elkövető teljes vagyona bűncselekményből származik, egyszerűen fogalmazva mindent visznek, amit érnek.

A kiterjesztett hatályú vagyonelkobzás konkrét esetei:

A Btk. 74/A. §-a alapján egyrészről kiterjesztett hatályú vagyonelkobzás alá esik:

  • bűnszervezetben való részvétel,
  • a kábítószer forgalomba hozatala, illetve az azzal való kereskedés,
  • továbbá az üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett embercsempészés elkövetésének ideje alatt szerzett vagyon.

A vagyonelkobzást emellett ugyancsak el kell rendelni a tételesen felsorolt bűncselekmények elkövetője vonatkozásában a büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett vagyonra, ha a vagyon, illetve az elkövető életvitele arra enged következtetni, hogy az az elkövető igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan.

Mely konkrét bűncselekmények esetén van helye kiterjesztett hatályú vagyonelkobzásnak?

A teljesség igénye nélkül:

A fenti esetekben tulajdonképpen az elkövetően minden egyes lefoglalt vagyontárgy esetében külön-külön bizonyítania kell, hogy azt legális forrásból szerezte. Ez sok esetben rendkívül nehéz feladat, ugyanis sokszor szembesülök azzal a helyzettel, hogy a vagyon ténylegesen nem bűncselekményből származik, hanem például nem bejelentett munkavégzés utáni jövedelemből. Ebben az esetben az igazolás szinte lehetetlenné válik. Hasonló a helyzet a közelmúltban az alábbi igen nagy port kavart ügyben is, amiről a védői titoktartás miatt részleteket nem árulhatok el.

Vagyonelkobzás – zár alá vétel – lefoglalás kapcsolata

A zár alá vétel lényegében egy technikai jellegű intézkedés, ami többek között a későbbi vagyonelkobzás biztosítására szolgál, ugyanis a vagyonelkobzásról a bíróság dönt az ítéletben, ami értelemszerűen a büntetőeljárás megindítása után általában évekkel később történik. A gyakorlatban tehát általában – a gyanúsítás közlésekor – a későbbi vagyonelkobzás biztosítása érdekében zár alá veszik vagy lefoglalják a vagyontárgyakat. A természetben található dolgokat – például készpénz – lefoglalják. A bankszámlákon lévő pénzt és az ingatlanokat zár alá veszik.

Jóhiszeműen szerzett vagyonra elrendelhető-e  a vagyonelkobzás?

Jóhiszeműen szerzett vagyonra – ahogy a fentiekben már hivatkoztam –  nem rendelhető el vagyonelkobzás, azonban kevesen tudják, hogy a pénzben kifejezett vagyonelkobzás a jóhiszeműen szerzett vagyonra is végrehajtható az ítélet jogerőre emelkedése után végrehajtó segítségével.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!