Milyen büntetésre számíthat kábítószer termesztés esetén?

Kábítószer termesztés miatt alapesetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A termeszt fordulat a kábítószer birtoklásának egyik elkövetési magatartása.

A büntetés a hatályos törvény szerint:

 •  két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
  aa) üzletszerűen,
  ab) bűnszövetségben,
  ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,
 • öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,
 • öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt.

Mit jelent a jelentős mennyiségű, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószer fogalma termesztés esetén?

100 tő esetén beszélhetünk jelentős mennyiségről, 1000 tő esetén pedig különösen jelentős mennyiség a helyes minősítés.

Milyen további minősített esetei vannak a kábítószer termesztésnek?

179. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

 • a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával vagy
 • b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Van-e helye elterelésnek kábítószer termesztés esetén?

Ha a saját fogyasztásra szánt növényi egyedek száma nem haladja meg az ötöt abban az esetben helye van az elterelésnek. Az elterelés sikeres elvégzése után a büntetőeljárás megszűnik. Ennek feltétele a beismerő vallomás és a szükséges megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel. Erről részletesebben itt olvashat.

A kábítószer termesztés bírói gyakorlata

Minek minősül a kannabisz magok elültetése?

A Legfelsőbb Bíróság BK. 155. számú kollégiumi állásfoglalásában adott egyértelmű iránymutatás alapján kialakult töretlen bírói gyakorlat szerint a kábítószer termesztése olyan növény termesztését jelenti, amely, illetve amelynek a részei (termése, levelei stb.) szerepelnek a kábítószerek jegyzékén, és jelentősebb feldolgozás nélkül kábítószerként fogyaszthatók. Az ilyen növény termesztése esetén a bűncselekmény befejezettsége attól az időponttól kezdve állapítható meg, amikor a növény már önállóan fejlődik.

A képeken részben látható a szellőzőrendszer, illetve a szakszerű világítás.

Kábítószer termesztés vagy kábítószer kereskedelem?

Ahogy a fentiekben hivatkoztam a termesztés a kábítószer birtoklás egyik fajtája. A jóval súlyosabb kábítószer kereskedelem megállapítása abban az esetben jöhet szóba, ha adat van az elkövető forgalomba hozatali szándékára, akkor ez az eset egyéb körülményei mellett következtetési alapot adhat a forgalomba hozatallal elkövetett bűncselekmény megállapítására (1/2007. BJE határozat III/3/a. pont). Ilyen következtetésre adhat alapot az elkövetők jövedelmi viszonyaihoz képest költséges beruházás, felkutatott vásárlók, a leszüretelt növényegyedek kiporciózása stb. A praxisomban gyakran előfordul, hogy a növényegyedek lefoglalása megtörténik, azonban konkrét bizonyíték a kereskedelemre nincs. A jogi álláspontom szerint ebben az esetben „csak” kábítószer termesztés jöhet szóba, azonban a bíróságok álláspontja ekörben eltérő:

„A Pécsi Ítélőtábla két anonim határozatának indokolása közötti ellentmondás nyilvánvaló: a Bf.III.14/2022/8. számú ügyben az ítélőtábla a kábítószer saját szükségletet jóval meghaladó mennyiségét olyan körülményként értékeli, mely a forgalomba hozatali szándékot önmagában alátámasztja. Hasonló körülmények mellett a Bf.I.32/2019/10. számú határozatban azonban az ítélőtábla akként foglal állást, hogy a jelentős mennyiséget meghaladó kábítószer termesztéséből csupán a terjesztői magatartás szándékára vonható következtetés, ez azonban nem elegendő a forgalmazói típusú elkövetési magatartás kísérletének megállapításához.”

https://ujbtk.hu/nemeth-henrietta-a-kabitoszer-kereskedelem-megitelese-a-biroi-gyakorlatban/

Nézzünk egy konkrét jogesetet, ahol a bíróság kereskedelmet állapított meg:

Egyetértett a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságnak a J. körúti lakásban a korábbi termesztésre utaló megállapításával is, a botanikus szakértő véleményén túlmenően ezt a következtetést erősítette a 13 darab külön csomagba csomagolt 1439 g marihuána lefoglalásának ténye. A kábítószer mennyisége, kiszerelése, csomagolási módja, a csomagok száma saját fogyasztási célzat helyett értékesítési célzatra utalt.

[38] Indokoltan vetette el az elsőfokú bíróság a vádlottaknak a saját fogyasztást célzó termesztésre irányuló védekezését. Az ültetvények kiépítésének költség igényét a szakértő 2-2 millió Ft-ra becsülte, ami az ültetvények technikai felszerelését, a növények telepítését és gondozását lehetővé tevő anyagok beszerzését is magában foglalta. Ezen túlmenően mindegyik ültetvény kialakításához szükséges volt egy költséges lakásbérletre. Az ültetvények kiépítésének, fenntartásának, üzemeltetésének költségigénye lényegesen meghaladta a saját szükségletet kielégítő kábítószer termesztés költséghatékonyságát. Ehhez kapcsolódóan lényeges körülmény volt az is, hogy a vádlottak egyike sem rendelkezett a megélhetését biztosító igazolt jövedelemforrással. A szüretelés során nyerhető kábítószer mennyisége lényegesen meghaladta a saját fogyasztást fedező mennyiséget. Nem elhanyagolható szempont volt az sem, hogy az ilyen típusú kábítószer hosszú időn keresztül történő tárolása a minőség jelentős romlásával jár, illetve ilyen mennyiségű kábítószer birtoklása a felderítés esetén különös kockázatot rejtett magában. Az ismertetett körülmények alapján megalapozatlan állítás, hogy az anyagi eszközökkel nem rendelkező vádlottak számára kifizetődő lett volna az ismertetett módszerrel a pusztán saját fogyasztást biztosító kábítószer termesztése.

Fővárosi Ítélőtábla Bf.202/2019/13. – Kábítószer-kereskedelem bűntette

A kábítószer kereskedelem büntetése, és bizonyítása kapcsán további információkat ide kattintva találhat.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!