Ki jogosult otthonápolási őrizetre? | dr. Katona Csaba

A 6/2023. (II. 21.) BM rendelet hatálybalépésével bizonyos feltételek fennállása esetén az elítélt otthonápolási őrizet be helyezhető. Az a betegségben szenvedő elítélt, akiről a büntetés-végrehajtási intézet orvosa (a továbbiakban: bv. orvos) – szükség esetén szakorvos bevonásával – megállapította, hogy az alapvető szükségleteinek kielégítésére nagyobbrészt vagy teljes mértékben önállóan képtelen, mindennapi életvitelében folyamatos segítségre, ápolásra szorul, és egészségi állapotában meghatározható időn belül érdemi javulás nem várható. A jogszabály támaszt még egy további feltételt is, mely szerint szükséges az elítéltet befogadni, ápolni képes személy hozzájárulása is. Ezt a hozzájárulást írásba kell foglalni, és vélhetően mellékelni majd otthonápolási őrizetre irányuló kérelemhez.

Ki jogosult eldönteni az otthonápolási őrizet feltételeinek meglétét?

A jogszabály szerint a bv. orvos dönti el, hogy ki jogosult az otthonápolási őrizetre. Nyilvánvalóan a feltételek megállapításához alapos szakorvosi vizsgálatokra, és orvosi dokumentumokra van szükség. Önmagában a tartós betegség (magasvérnyomás, cukorbetegség stb.) nyilvánvalóan nem alapozhatja meg az otthoni gondozás feltételeit. A jogszabály ugyan nem tartalmazza, de vélhetően vizsgálni fogják majd a befogadó személy, vagy személyek jövedelmi viszonyait is, hiszen az elítélt nem csupán gondozásra, hanem tartásra is szorul majd.

Ki az, aki krónikus betegsége ellenére sem jogosult otthoni ápolásra?

Az otthonápolási őrizet elrendelése kizárt, ha az elítélt erőszakos többszörös visszaeső vagy életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. Természetesen akkor sem jogosult az otthoni gondozásra ha nincs alkalmas személy aki be tudná fogadni, illetve gondozni.

Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet?

A kérelmet az elítélt és a védője is benyújthatja a végrehajtás során akár több alkalommal is. Vélhetően számtalan elítélt kíván majd ezen lehetőséggel élni azonban a szigorú feltételek miatt a legtöbb esetben az el lesz majd utasítva. Ha és amennyiben az elítélt valóban krónikus betegségben szenved, aminek következtében részben vagy egészben folyamatos segítségre szorul akkor a bv. orvos szakvéleményt készít, szükség esetén másik orvos bevonásával. Ezt véleményt megküldi a bv. intézet parancsnokának. Ezek után a reintegrációs őrizet szabályainak megfelelően megvizsgáljak az őrizet helyéül szolgáló ingatlant, ugyanis hasonlóan a reintegrációs őrizethez az elektronikus távfelügyeleti eszköz főszabály szerint kötelező. Ennek elhelyezéshez pedig megfelelő ingatlanra van szükség. Bizonyos feltételek fennállta esetén a bv. orvos dönthet úgy, hogy a távfelügyeleti eszköz alkalmazása nem szükséges.

Ki ellenőrzi az otthonápolási őrizet feltételeinek betartását?

Az őrizet szabályainak betartását a pártfogó felügyelő ellenőrzi, aki rendszeresen bekéri az orvosi dokumentumokat, és ezáltal ellenőrzi a feltételek fennálltát. A szükséges orvosi kezeléseket, műtéteket stb. pedig be kell jelenteni.

Mi történik, ha időközben az elítélt állapota javul, vagy a gondozója visszavonja a hozzájárulását?

A fenti esetben a bv. szerv vezetője az otthonápolási őrizet megszüntetéséről haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónál. Az elítéltnek tehát vélhetően külön felhívásra ismételten be kell vonulnia a fogvatartás helyéül szolgáló intézménybe.  

További hasznos információkat a bv. intézet honlapján talál.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!