Hogyan követhető el a csalás? Dr. Katona Csaba ügyvéd

A csalás büntetőjogi fogalma a következő:

Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalás bűncselekményét követi el. A csalás elkövetése során a tettes a valóságot elhomályosítja, a valót felcseréli a valótlansággal, vagy esetleg passzív magatartással elhallgatja azt, és meghagyja a sértett a téves tudatban. A tévedésbe ejtésnek nem kell fondorlatosnak és átláthatlannak lennie. A csalás megállapításának feltétele, hogy az elkövetési magatartás (a megtévesztés) és a bekövetkezett károsodás között okozati összefüggés álljon fenn.

A sértett megtévesztésének, vagy tévedésben hagyásának minden esetben jogtalan haszonszerzésre kell irányulnia. Az elkövető tehát azért téveszti meg a sértettet, hogy jogtalan haszonhoz, általában pénzhez jusson. A csalás célzatos bűncselekmény, ami annyit jelent, hogy kizárólag egyenes szándékkal követhető el. A bűncselekmény elkövetéséhez a kár bekövetkezése sem feltétel. A bűncselekmény tettese bárki lehet. A csalás elkövetési tárgya természetesen nem csupán pénz, értékpapír, ékszer stb., hanem bármilyen vagyoni értékű jog is lehet. (követelés stb.)

Megvalósul-e a csalás, ha valaki akképp kér kölcsön, hogy azt nem akarja visszafizetni?

Ha az elkövetőnek már a kölcsön felvételekor hiányzik a teljesítési szándéka, elköveti a csalást. Önmagában az a tény viszont, hogy az adós a kölcsönt kellő időben visszafizetni nem tudja, nem alapozza meg a csalás bűncselekményében a bűnösségét. Bizonyítani kell, hogy a kölcsönösszeg felvételekor is ez volt a szándéka. Általában erre enged következtetni, ha az elkövetőt számos nagy összegű – a kölcsönadó elől elhallgatott – tartozás terheli, s jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján a teljesítésnek nincs realitása. [BH 1999.104., 2000.6., 2011.58.].

Megvalósul-e a csalás, ha valaki akképp kér kölcsön, hogy annak visszafizetésére van ugyan reális lehetősége, de mégsem áll szándékában azt visszafizetni?

A csalás elkövetésekor nem csupán a teljesítési képességet kell vizsgálni, hanem a teljesítési kézséget is. A gyakorlatban tehát előfordulhat olyan eset, hogy az elkövetőnek lenne ugyan megfelelő jövedelme a kölcsön visszafizetésére, azonban a kölcsönt azzal a szándékkal veszi fel, hogy azt esze ágában sincs visszafizetni.  A csalásra irányuló szándék bizonyítása ebben az esetben megfelelő védekezés mellett igen nehéz feladat.

Megvalósul-e a csalás, ha valaki hamis munkáltatói igazolással jut hitelhez?

Nem valósít meg csalást, akinek a kölcsön felvételekor szándékában áll a visszafizetés és annak reális lehetősége is adott, de a hitel megszerzése érdekében a piaci alapú kölcsön folyósításának feltételei tekintetében a hitelintézetet tévedésbe ejti, amely e megtévesztésből eredően folyósítja az igényelt kölcsön. Ebben az esetben a teljesítési készséget, és a teljesítési képességet kell vizsgálni. A csalás abban az esetben is megvalósul, ha a hitelintézet a kölcsön folyósítását megtagadja. Ebben az esetben a csalás kísérleti szakban reked.

Megvalósul-e a cselekmény, ha valaki akképp vesz igénybe szállodai szolgáltatást, hogy azt nem áll szándékában megfizetni?

A csalás természetesen ebben az esetben is megvalósul.

Megvalósul-e a bűncselekmény, ha a magát építési vállalkozónak kiadó személy akképp vesz át előleget a munka elvégzésére, hogy eleve nem áll szándékában a munkát elvégezni?

Természetesen a bűncselekmény ebben az esetben is megvalósul. A szándékára pedig a külső körülményekből lehet következtetni. Pl.: eszközök, munkaerő, szakmai tudás hiánya stb.

Milyen büntetésre számíthat csalás esetén?

A csalás büntetési tétele elsősorban az elkövetési értékhez igazodik. Az üzletszerűség, bűnszövetség stb. további súlyosító körülmény. Ezekben az esetben a büntetési tétel emelkedik.

A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy
 • b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást
 • ba) bűnszövetségben,
 • bb) közveszély színhelyén,
 • bc) üzletszerűen,
 • bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.

A cselekmény három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha

 • a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy
 • b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a cselekmény jelentős kárt okoz,
 • b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el, vagy
 • c) a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy
 • b) a jelentős kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

Öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy
 • b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon követi kel.
 • (7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét.

Mit jelent csalás esetében a kisebb nagyobb, jelentős, különösen jelentős érték?

 • a) ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb,
 • b) ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb,
 • c) ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős,
 • d) ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy,
 • e) ötszázmillió forint felett különösen jelentős

Mit tehet ha internetes csalás áldozata lett?

Ebben az esetben célszerű ügyvédhez fordulni, illetve feljelentést tenni mielőbb. Ezzel kapcsolatban további információkat a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján talál.

További kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!