Milyen büntetésre számíthat új pszichoaktív anyaggal való visszaélés esetén?

Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.    

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követik el

A cselekmény 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha jelentős mennyiségű anyagra követik el.

2021. január 1. napjától a fenti cselekmény büntetése súlyosabb lett, ugyanis míg korábban a mennyiségnek nem volt jelentősége, addig 2021. január 1. napjától jelentős mennyiség esetén a büntetés akár 10 év szabadságvesztés lehet. A kábítószer kereskedelemhez képest azonban még mindig jóval enyhébben büntetendő.

Hogyan követhető el új pszichoaktív anyaggal való visszaélés?

A cselekmény kábítószer kereskedelemhez hasonlóan kínálással, átadással, forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel is elkövethető. Látható tehát, hogy a köznapi felfogással ellentétben nem csupán a kereskedés meríti ki a bűncselekmény fogalmát.

Kínálás alatt más, konkrét személynek az elkövető birtokában tartott vagy rendelkezése alatt álló pszichoaktív anyagnak az átvételére, megszerzésére való eredménytelen felhívását kell érteni. Annak nincs jelentősége, hogy a pszichoaktív anyagot ingyen vagy visszterhesen ajánlja fel az elkövető. Ebben esetben tehát valakit megkínálunk a bírtokunkban lévő szerrel, azonban Ő azt nem fogadja el. Ezen magatartásunk tehát már új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűntettének minősül.

Átadásnak esetén az elkövető a birtokában, illetve rendelkezése alatt tartott új pszichoaktív anyagot egy konkrét személy birtokába adja, aki azt saját maga akarja elfogyasztani (57/2007. BK vélemény).

Amennyiben az átadás több személy részére történik, akkor a cselekmény a forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel elkövetettként értékelendő.

A fentiek alapján látható, hogy viszonylag bonyolult tényállásokról beszélünk, ezért célszerű minden esetben büntetőjogi ügyvédhez fordulni. Korántsem mindegy ugyanis az, hogy a bíróság a kereskedik fordulatot állapítja meg, vagy esetleg egy megfelelő védekezés esetén csupán a birtoklást. A kettő között akár hosszú börtön években mérhető a különbség. Ennek következtében nagyon fontos, hogy az elkövető, illetve a gyanúsított társak milyen vallomást tesznek, azaz hogyan védekeznek.

A hatóság egyre nagyon hangsúlyt fektet az új pszichoaktív anyaggal visszaélésékkel szembeni harcra.

Mi minősül új pszichoaktív anyagnak?

A törvény szerint új pszichoaktív anyag: olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására. Annak megállapítása, hogy az adott ügyben lefoglalt anyag új pszichoaktív anyagnak minősül-e vagy sem minden esetben vegyész szakértői kompetencia. Az új pszichoaktív anyagok jegyzéke a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet az ellenőrzött anyagokról 3. számú mellékletében érhető el. Fontos tudni, hogy a korábbi szabálytól eltérően a kisebb módosítások már nem mentesítenek a büntetőjogi felelősség alól. Önmagában tehát az, ha az adott anyag nem található meg a fenti listán az nem jelenti azt, hogy annak forgalmazása legális. A jogalkotó ugyanis ezen anyagok, vegyületek sztereoizomerjeit és sóit (beleértve a sztereoizomerek sóit) is az új pszichoaktív anyagok közé sorolta, amennyiben azok léteznek, lezárva az apróbb változtatások révén történő elkövetés legális lehetőségét. Az elkövetési tárgy vizsgálata és annak a tényállásba való besorolhatósága minden esetben (vegyész) szakértői kérdés.

Milyen büntetésre számíthat új pszichoaktív anyag előállítása esetén?

Aki új pszichoaktív anyagot előállít, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít, csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

  • a) üzletszerűen,
  • b) bűnszövetségben,
  • c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva

követik el.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el.

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt különösen jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el.

A fentiek alapján látható tehát, hogy új pszichoaktív anyaggal visszaélés esetén elsősorban a mennyiségnek van jelentősége. Ennek meghatározása ahogy korábban már említettem minden esetben szakértői kompetencia.

Milyen további minősített esetei vannak az Új pszichoaktív anyaggal visszaélésnek?

A cselekmény súlyosabban minősül, ha a fenti cselekményeket átadás, kínálás stb. nagykorúként kiskorú személy részére végezzük. További súlyosító körülmény ha a cselekményt oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében hajtják végre. A jogalkotó tehát súlyosabb büntetés helyez kilátásba, ha a cselekmények valamilyen iskolai, óvodai stb. intézmény területén, vagy annak közvetlen közelében követik el. Ez véleményem érthető álláspont.

Bűncselekménynek minősül-e, a csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag, fogyasztása, megszerzése tartása?

Nem minősül bűncselekmények, a jelenlegi szabályozás szerint szabálysértés. Fontos azonban, hogy kizárólag csekély mennyiség esetén. Az új pszichoaktív anyagok jegyzéke ide kattintva érhető el.

Mit jelent a csekély mennyiség?

Ennek megállapítása minden esetben szakértői kompetencia.

Az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyagtartalma az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3. mellékletében szereplő
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm mennyiséget nem haladja meg.

Mit jelent a jelentős, és a különösen jelentős mennyiség?

b) jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja,

c) különösen jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának ezernégyszázszoros mértékét meghaladja.

Kapcsolódó joggyakorlat

  • 1/2007. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumairól
  • 5/1998. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés (Btk. 282. § szerinti) elkövetési magatartásáról
  • 57/2007. BK vélemény A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása miatti büntetőjogi felelősségről.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!