Rabosítás DNS ujj és tenyérnyomat- dr. Katona Csaba büntetőjogi ügyvéd

Miből áll a rabosítás?

A rabosítás ujj és tenyérnyomat, DNS levétel, valamint fénykép készítéséből áll.

Milyen esetben szükséges a rabosítás?

A hatályos törvény szerint a büntetőeljárás alá vont személy arcképmásának rögzítéséről a nyomozó hatóság vagy ügyészség a megalapozott gyanú közlését követően haladéktalanul gondoskodik.

A büntetőeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásába e törvény alapján felvételre kerülő ujj- és tenyérnyomat levételéről a 46. § szerinti nyomozó hatóság vagy ügyészség a megalapozott gyanú közlését követően haladéktalanul gondoskodik.

Ha fennállnak a DNS-profil nyilvántartásba vételének az 59. §-ban vagy a 63. § b) pontjában meghatározott feltételei, a szájnyálkahártya-törletet vesz le.

A gyakorlatban a fentiek annyit jelentenek, hogy bármilyen bűncselekmény esetén az első kihallgatás során a gyanúsítottról fénykép készül, valamint új és tenyérnyomat rögzítésére kerül sor. A DNS mintavétel kizárólag meghatározott bűncselekmény típusok esetén szükséges az alábbiak szerint:

Milyen esetekben szükséges DNS mintát venni a rabosítás során?

Az új és tényérnyomat, valamint a fényképpel ellentétben DNS mintavételére csak bizonyos bűncselekmények esetén kerülhet sor.

A büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel szemben:

a) ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény,

b) üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény,

c)   három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

 • emberkereskedelem,
 • megrontás,
 • tiltott pornográf felvétellel visszaélés,
 • kitartottság,
 • kerítés,
 • embercsempészés,
 • szexuális erőszak,
 • szexuális visszaélés,
 • kerítés,
 • prostitúció elősegítése,
 • kitartottság,
 • gyermekprostitúció kihasználása,
 • gyermekpornográfia,
 • szeméremsértés,
 • embercsempészés,
 • kábítószer birtoklása,
 • fegyveres elkövetéssel megvalósuló bűncselekmény stb.

Mi történik, ha valaki nem járul hozzá a rabosításhoz?

A mintaadásra kötelezett személy köteles alávetni magát a mintavételi eljárásnak. A mintaadásra kötelezett személy ellenszegülése esetén testi kényszer alkalmazható vele szemben, erről a mintavételt megelőzően tájékoztatni kell.

Miből áll a bűnügyi nyilvántartási rendszer?

A bűnügyi nyilvántartási rendszer

a) a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásából, valamint

b) a bűnügyi nyilvántartásokból áll.

Mennyi ideig tárolják a rabosítás során felvett adatainkat?

A büntetőeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak, DNS, és a fényképe alapján felvett adatokat – függetlenül attól, hogy mely büntetőügyben vették le az ezekhez tartozó mintát – addig kell nyilvántartani, amíg az érintettről a bűnügyi nyilvántartó szerv a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában olyan bűncselekménnyel kapcsolatban kezel adatot, amely esetében fennállnak az ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételének és a daktiloszkópiai nyilvántartásban történő nyilvántartásának a feltételei.

A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat

a) a büntetőeljárás jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel történő befejezéséig,

b) az eljárás további jogorvoslattal nem támadható határozattal történő megszüntetéséig kezelik.

Gyakorlatilag tehát a fenti adatokat a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tárolhatja a hatóság.

További kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!