dr. Katona Csaba – Gazdasági büntetőjogi ügyvéd – Gazdasági ügyvéd

Miért szükséges a legjobb gazdasági büntetőjogi ügyvéd segítségét kérnie?

A legjobb gazdasági büntetőjogi ügyvéd kiválasztása korántsem könnyű feladat. Véleményem szerint a gazdasági büntető ügyek a szakma csúcsának számítanak a gazdasági büntetőjogi ügyvédek körében. Ennek elsősorban az az oka, hogy az elkövetői kör általában a legkvalifikáltabb, aminek következtében a megvalósított bűncselekmények is igen összetettek. Erre figyelemmel a gazdasági büntetőjogi ügyekben a védelmet csak a legtapasztaltabb és a legjobban képzett büntetőjogi ügyvédek képesek hatékonyan ellátni.

Én Közel 10 éve foglalkozom büntető ügyekkel. Kezdetben valamennyi bűncselekmény típus esetén láttam el képviseletet, azonban az évek alatt egyre inkább az összetettebb, elsősorban gazdasági bűncselekmények jelentették számomra az igazi kihívást. A gazdasági ügyekben – ahogy a fentiekben már hivatkoztam – az elkövetői kör „képzett” ezáltal a bűncselekmények is sokkal bonyolultabbak. A védői munka így jóval sokrétűbb, sok esetben adótanácsadókkal, illetve könyvszakértőkkel való összehangolt munkát igényel. Rólam további információkat a bemutatkozás menü alatt talál.

Igazi elismerés volt számomra, amikor az egyik legnépszerűbb jogi portál forrásként hivatkozott az adócsalás körében közzétett cikkemre.

https://arsboni.hu/koltsegvetesi-csalas-fiktiv-szamla-mire-figyeljen-hogy-elkerulje-a-buntetest/ó

Felkértek továbbá „kiberbünözés” címmel egy részben gazdasági bűncselekményeket feldolgozó szakcikk megírására is.

Mit nevezünk gazdasági bűnözésnek?

„Gazdasági bűnözésnek azt a gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát kell tekinteni, amely – akár az elkövetés módjára (gyakran a gazdálkodás legális formáinak, kereteinek felhasználásával vagy az azokkal való visszaélés révén) akár eredményére tekintettel – alkalmas arra, hogy esetleges egyéni érdekek sérelmén túlmenően elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértse vagy veszélyeztesse.”

Tóth Mihály
dr. Katona Csaba ügyvéf

Miért jutnak egyre nagyobb szerephez a gazdasági büntetőjogi ügyek manapság?

A statisztikák alapján kijelenthető, hogy az elmúlt években az erőszakos bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat, szemben a gazdasági bűncselekményekkel, amelyek száma folyamatosan emelkedik. Ennek oka vélhetően a gazdaság folyamatos fejlődésében rejlik, ami jó lehetőséget teremt az elkövetői körnek relatíve könnyen és egy rablással szemben, jóval biztonságosabb módszerrel akár vagyonokhoz jutni.

A fenti kérdés megválaszolását jól szemlélteti az alábbi idézet is:

„A régi rablóbandák kivesztek, de helyüket elfoglalták a nagy nemzetközi rablószövetségek, melyek nem erőszakkal, hanem furfanggal és mindenesetre több sikerrel kaparintanak meg sokszor igen tekintélyes értékeket. Hatalmas szervezetben működnek és meghatározott program szerint dolgoznak, melynek minden részlete a legnagyobb aprólékossággal van kidolgozva. Vannak külön nyomozó, terepvizsgáló közegeik, valamint működő tagjaik és orgazdáik. Ha egy közülük kézre kerül, az társait soha el nem árulja viszont ezek amazt lehetőleg segítik”.

(ANGYAL Pál: A kultúra kriminál-etiológiai jelentősége (Különlenyomat, a Büntetőjogi tanulmányok c. kötetből, Pécs, 1915 20. old.))

Melyek a klasszikus gazdasági büntető ügyek?

A gazdasági büntetőügyek mennyi idő alatt évülnek el?

Természetesen a gazdasági büntető ügyekre is az általános elévülési szabályok vonatkoznak. Az elévülési idő minden esetben a büntetési tétel felső határához igazodik. Az elévülési idők természetéről, az elévülési idő megszakadásáról részletesen egy korábbi bejegyzésemben olvashat. Elévüléssel kapcsolatos kérdés esetén is célszerű gazdasági büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni.

Melyik szerv nyomozhatja a részben már hivatkozott gazdasági bűncselekményeket?

2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részében nevesített bűncselekmények közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági jogkörébe utalt bűncselekmények

 • nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §),
 • nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),
 • haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §),
 • kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),
 • orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 379. §),
 • bitorlás (Btk. 384. §),
 • szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §),
 • védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §),
 • jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §) és iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 388. §),
 • társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §),
 • költségvetési csalás (Btk. 396. §),
 • költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §), jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 398. §),
 • számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §),
 • csődbűncselekmény (Btk. 404. §), engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §),
 • versenytárs utánzása (Btk. 419. §),

Gazdasági büntető ügyben sértettként milyen lehetőségei vannak?

Praxisomban természetesen szükség esetén sértetti oldalon is látok el képviseletet. Ilyen esetben célszerű mielőbb feljelentést tenni. Kevesen tudják, de a sértettet a büntetőeljárás során az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt tegyen,
 • a perbeszédek során felszólaljon,
 • a tárgyaláson és a törvényben meghatározott eljárási cselekményeknél jelen legyen és az e törvényben meghatározottak szerint kérdéseket tegyen fel,
 • az őt érintő bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett ügyiratokat – az e törvényben meghatározott kivételekkel – megismerje,
 • a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,
 • az e törvényben meghatározottak szerint jogorvoslattal éljen,
 • segítő közreműködését vegye igénybe,
 • a bírósági eljárásban magánfélként polgári jogi igényt érvényesítsen, a nyomozás során erre vonatkozó szándékát bejelentse,
 •  magánvádlóként, pótmagánvádlóként fellépjen.
 • A fenti igencsak aktív jogosultságokra figyelemmel célszerű büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!