Pénzhamisítás-dr. Katona Csaba büntetőjogi ügyvéd

Milyen büntetésre számíthat pénzhamisítás esetén?

389. § (1) Aki

a) pénzt forgalomba hozatal céljából utánoz vagy meghamisít,
b) hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hozatal céljából megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít,
c) hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mikor minősül súlyosabban a pénzhamisítás?

(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzhamisítást
a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékű pénzre vagy
b) bűnszövetségben követik el.

A pénzhamisítás előkészülete is büntetendő?

A válasz igen, ugyanis aki pénzhamisításra irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mi minősül pénznek pénzhamisítás esetén, azaz mi a pénzhamisítás elkövetési tárgya?

A pénz az a törvényes fizetőeszköznek minősülő, vagy jogszabály, az európai uniós jogi aktus vagy a pénzkibocsátásra jogosult intézmény hivatalos közleménye alapján a jövőben, meghatározott időponttól annak minősülő bankjegy és érme.

Továbbá a forgalomból kivont bankjegy és érme, ha annak törvényes fizetőeszközre történő beváltására jogszabály vagy az európai unió jogi aktusa alapján a kivont bankjegyet, illetve érmét kibocsátó állam nemzeti bankja köteles, vagy arra kötelezettséget vállalt.

Egy érdekes ügyet dolgozott fel a kékfény, melyben magam is láttam el védelmet.

Az értékpapír is lehet az elkövetés tárgya?

A válasz igen, ugyanis a bankjeggyel azonos megítélés alá esik a sorozatban kibocsátott, nyomdai úton előállított értékpapír, feltéve, hogy az átruházását jogszabály vagy az értékpapírra rávezetett nyilatkozat nem korlátozza vagy zárja ki.

Hogyan követhető el a pénzhamisítás?

Pénzhamisításnak jelenleg 5 féle elkövetési magatartása van.

  • A pénz utánzása azt jelenti, hogy az elkövető a forgalomban levő pénz hasonmását készíti el, a hasonmás tehát minta alapján készül, új pénz jön létre. Az utánzás akkor tekinthető a bűncselekmény megállapítására alkalmasnak, ha a hamisítvány már megtévesztésre alkalmas. Nem feltétel hogy a hamisítvány tökéletes legyen. Az ítélkezési gyakorlat szerint a pénz hamisságának minimális feltétele az utánzat esetén is csupán annyi, hogy az valamely ország pénzeszközének és meghatározott címletének igyekezzék feltűnni. A hamisítás minősége, a megtévesztésre való alkalmasságának foka a minősítés szempontjából közömbös (BH1999. 198., BH1997. 7.).
  • A hamis vagy meghamisított pénz megszerzése forgalomba hozatal céljából: a megszerzés jogos és jogtalan, valamint ingyenes és visszterhes birtokbavételt egyaránt jelent. A megszerzéssel a bűncselekmény akkor is befejezett, ha a pénz megtévesztésre teljesen alkalmatlan hamisítvány.
  • A hamis vagy meghamisított pénznek az országba behozatala, onnan kivitele és az országon való átszállítása csak akkor állapítható meg, ha az elkövető a hamis vagy meghamisított pénzt egyébként jogszerűen szerezte meg.
  • A hamis vagy meghamisított pénz forgalomba hozatala minden olyan magatartást felölel, melynek eredményeként a hamis (vagy meghamisított) pénz – akár ellenszolgáltatásért, akár ingyenesen több és meg nem határozott számú személyhez jut. Rendszerint ez a fordulat valósul meg, ha az elkövető – általa is tudottan – hamis pénzzel fizet.
  • Az érvényességi jelzés megváltoztatása a pénzhamisításnak az a válfaja, amikor az elkövető nem egy forgalomból kivont pénzt aktualizál, hanem a más országban forgalomban levő pénzt úgy módosítja, hogy az a hazai forgalomban levőnek látsszék. A pénz nemesfémtartalmának csökkentése az arany és ezüst pénzérmék értéke csökkentésének formáját jelenti

Pénzhamisítás a gyakorlatban

„A széleskörű üzleti-szakmai kapcsolatokkal rendelkező I. rendű terheltet ismeretlenül maradt személyek 2015. elején azzal keresték meg, hogy hamisítson nekik dollárt, amelyeket majd Ukrajnában forgalomba hoznak. I. rendű terhelt erre tekintettel megállapodott a magas szintű nyomdai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező II. rendű terhelttel a bankjegyhamisításban. I. rendű terhelt beszerezte a hamis bankjegyek készítéséhez szükséges festéket, amit az ugyancsak a hamisításhoz szükséges mintákkal, alapképfájllal és egy eredeti húsz dollárossal együtt átadott társának. II. rendű terhelt további festéket, papírt és nyomólemezeket szerzett be, majd elkészítette a hamisításhoz szükséges grafikai és digitális háttéranyagot. A terheltek számítógéppel és nyomdai eszközökkel próbanyomatokat készítettek. A terhelt gépkocsijában az őt igazoltató rendőrök megtalálták és lefoglalták a hamis bankjegynyomatokat tartalmazó íveket. Ezt követően foganatosított házkutatás során további USD nyomatokat tartalmazó papíríveket, bankjegyeket, a bakjegy készítéséhez szükséges festéket, nyomólemezeket foglaltak le.

A terheltek az elfogásukig 126.793.269 forint összértékű hamis USD bankjegyet gyártottak.”

Miskolci Törvényszék B.22/2016/99. – Társtettesként elkövetett pénzhamisítás bűntettének kísérlete

Felhasznált források:

Tájékoztató pénzhamisítás elősegítése tárgyában hozott kúriai határozatról

dr. Katona Csaba büntetőjogi ügyvéd

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!