Milyen büntetésre számíthat dr. Völner Pál – dr. Katona Csaba védőügyvéd

A gyanú szerint mit követett el dr. Völner Pál?

A közelmúltban ellentétes információk láttak napvilágot dr. Völner Pál, illetve dr. Schadl György cselekményét illetően, azonban a legfőbb ügyész KSB. 4347/2021/4. számú átiratában részletes nyilatkozatot tett, mely a következőt tartalmazza:

„A Kar elnöke a rendszeres jogtalan előnyt nem kizárólag konkrét ügyekben nyújtott segítségéért, hanem folyamatos rendelkezésre állása érdekében, lényegében fizetésként adta dr. Völner Pálnak. Dr. Völner Pál vállalta, hogy a jogtalan előnyért cserébe a hivatali működése során, a hivatali helyzetéből adódó lehetőségeivel visszaélve, az önálló bírósági végrehajtók feletti felügyeleti-, hatósági-, igazgatási jogkörét a Kar elnöke egyedi ügyekben hozzá intézett konkrét kéréseinek megfelelően számára előnyösen fogja gyakorolni. Dr. Völner Pál vállalta továbbá azt is, hogy a hivatali pozícióját arra fogja felhasználni, hogy adott esetben kiírás előtt álló, vagy folyamatban lévő pályázatokat, vagy más hatósági eljárásokat szintén a Kar elnöke kéréseinek megfelelően számára kedvezően befolyásolja.”

Forrás: Országgyűlés határozat javaslat

Milyen további cselekményekre hivatkozik még az Ügyészség?

Kar elnökével régóta baráti kapcsolatban álló személy, akinek tudomása volt a Kar elnöke és dr. Völner Pál között fennálló korrupciós kapcsolatról, 2021. április 15. napját megelőzően, pontosabban meg nem határozható időpontban jelezte a Kar elnökének, hogy az országosan több oktatási intézményt működtető Mátrix Oktatási Központ (a továbbiakban: Központ) vezetője 2021. év elején több általános, szakképzési és felnőttképzési oktatási intézmény 2021. szeptember l-jével történő beindítását kezdeményezte az illetékes hatóságoknál, mely engedélyek megadásához azonban a szakminisztériumok, így az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) hozzájárulása is szükséges. A Kar elnökével baráti kapcsolatban álló személy jelezte a Kar elnökének azt is, hogy amennyiben az általa is tudott kapcsolatán, dr. Völner Pálon keresztül sikerül elérnie azt, hogy a minisztériumok megadják a hozzájárulást, és ezáltal az iskolák megkapják a hatósági engedélyt az oktatás megindításához, úgy az általa a Központ vezetőjétől ezért megkapni szándékozott legalább 150 millió forintból ők ketten, valamint dr. Völner Pál is részesedni fog.”

Forrás: Országgyűlés határozat javaslat

A fenti cselekmény a Büntető Törvénykönyv szerint minek minősül?

dr. Völner Pál országgyűlési képviselő vonatkozásában a Btk. 294. § (1) bekezdésébe ütköző, és – a (2) bekezdésre figyelemmel – a (3) bekezdés második tételének ac) és b) pontja szerint minősülő vezető beosztású hivatalos személy által, az előnyért a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntett megállapítására alkalmasak.

Milyen büntetésre számíthat dr. Völner Pál?

 A fenti cselekmény a hatályos jogszabályok szerint 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés kiszabásakor a bíróságnak figyelembe kell azt is vennie, hogy a cselekmény két okból is a legmagasabb büntetési tétellel fenyegetetett. Az 5-10 évig terjedő büntetési tételt már önmagában az üzletszerűség is megalapozná, azonban jelen esetben a cselekményt a gyanúsított a beosztásával visszaélve követte el, ami egy további minősítő körülmény. A büntetési tétel középmértéke 7.5 év. Ezt azt jelenti, hogy a bíróságnak elítélés esetén a 7.5 évből kell kiindulnia. Ettől természetesen felfelé és lefelé is eltérhet, azonban azt indokolnia kell.

A gyanú szerint milyen összegeket kapott dr. Völner Pál?

A gyanú szerint a végrehajtó kar elnöke összesen 83 ooo ooo forint jogtalan előnyt adott át dr. Völner Pálnak.

Végrehajtói maffia?

A gyanú szerint a Győri Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2018. november és 2020. november 30. napja között összesen 39 450 ooo forintot,

a Monori Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2018. október és június 14. napja között összesen 190 575 ooo forintot,

a Budai Központi Kerületi Bíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2018.
november 28. napja és 2021. május 13. napja között összesen 254 800 ooo forintot,

a Szekszárdi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2020. júniusnapja és 2021. október 4. napja között összesen 78 ooo ooo forintot,

a Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2020.
május 28. napja és 2021. június 10. napja között összesen 197 850 ooo forintot,

a Ceglédi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2021. április 14.
napja és 2021. május 27. napja között összesen 81 500 ooo forintot,

a Fonyódi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2021. június 7.
napján 42 677 ooo forintot adott át összesen a Kar elnöke részére, mely összegekből dr. Völner Pál is részesült.

Hivatali vesztegetés, korrupció, végrehajtói maffia? Milyen büntetésre számíthatnak a gyanúsítottak? Dr. Völner Pál mentelmi jogát felfüggesztették, dr. Schadl György jelenleg letartóztatás alatt áll.
A képen a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar látható

Az ügyben résztvevő végrehajtók milyen bűncselekményt követtek el?

Az Ő vonatkozásukban a Btk. 293. §-ába ütköző hivatali vesztegetés jöhet szóba.

A hivatali vesztegetés elfogadása hogyan követhető el?

A passzív hivatali vesztegetés elkövetési magatartásai az előny kérése, az előnynek vagy az ígéretének elfogadása, illetve az előny vagy ígéretének kérőjével vagy elfogadójával való egyetértés. Az előny kérése az előny adására vonatkozó óhaj kifejezését, a korrupciós kapcsolat kezdeményezését jelenti. A kérésnek az elkövető tevékenységével kapcsolatban kell megvalósulnia.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!