Büntetések, bűnügyek elévülése – dr. Katona Csaba ügyvéd

Mi a különbség a büntetés, és a bűnügyek elévülése között?

A jogban nem járatos személyek nem tudják, hogy a büntethetőség, és a büntetés elévülése nem azonos fogalom. Egyik esetben az elkövetett bűncselekmény elévüléséről, a másik esetben pedig a már jogerősen kiszabott büntetés elévüléséről beszélünk, más-más szabályokkal.

Mit jelent a büntethetőség elévülése?

A törvényi rendelkezés határozza meg az elévülési időt, illetve azokat a bűncselekményeket, amelyeknél a büntethetőség nem évül el, illetve az elévülés érvényesüléséhez szükséges egyéb szabályokat. A büntethetőség elévülési ideje minden esetben a büntetési tétel felső határához igazodik, de minimum öt év. Az elévülés mindenkor az adott cselekmény anyagi jogszabályoknak megfelelő törvényes minősítéséhez igazodik, akkor is, ha a vádirat a cselekményt nem ekként minősíti, illetve a törvényes minősítést az eljáró bíróság sem ismeri fel (BH2012. 86., BH2018. 324.).

Példa:

Az életveszélyt okozó testi sértés büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Az elévülési idő tehát 8 év. A súlyos testi sértés 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az elévülési idő azonban a törvényi minimumra figyelemmel 5 év.

Az elévülési határidőt a Btk. 26. § (1) bekezdés tartalmazza. A hatályos törvény jelentősen szigorítja a minimális elévülési időt, a minimális három évről öt évre emeli azt fel. Az elévülési időnél irányadó büntetési tétel felső határa az adott bűncselekmény különös részi tényállásánál rögzített tétel, a halmazati büntetésre, a visszaesők és a bűnszervezeti elkövetésre irányadó általános részi előírások nem értendők ide.

Mely bűncselekmények nem évülnek el?

Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények (kábítószer kereskedelem, emberölés minősített esetei, stb.)

 • Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége
 • Tiltott toborzás
 • Fegyverszünet megszegése
 • Hadikövet elleni erőszak
 • Tiltott sorozás
 • Humanitárius szervezet elleni támadás
 • Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása
 • Háborús fosztogatás
 • Védett tulajdon elleni támadás
 • Védett személyek elleni erőszak
 • Túlélők megölésére utasítás
 • Élő pajzs használata

Mit jelent az elévülés félbeszakadása?

Az elévülés félbeszakadása esetén az elévülési idő újra elkezdődik. Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy önmagában a jogszabályban meghatározott idő eltelte még nem eredményezi feltétlenül az elévülést, ugyanis a hatóságnak, bíróságnak számtalan olyan cselekménye lehet, ami az elévülést félbeszakítja. Az elévülés félbeszakításának jogkövetkezménye tehát az, hogy az elévülési idő újrakezdődik és az elévülési idő korábban eltelt tartamát figyelmen kívül kell hagyni. Az újból elkezdődött elévülés ismét félbeszakadhat, majd ismét újrakezdődhet.  Az elévülést félbeszakító intézkedés is csak az elévülési idő bekövetkezte előtt történhet.

A bűncselekmény elévülését csak azok az – ügy előbbre vitelét célzó, tehát érdemi – eljárási cselekmények szakítják félbe, amelyek ténybeli alapja azonos az utóbb vád tárgyává tett cselekmény ténybeli alapjával.  

Megtörtént emlékezetes eset volt, amikor többszázmillió forinttal külföldre „lelépő” ügyvéd a törvényben meghatározott élévülési időre ráhagyott több mint egy évet azonban nem számolt az elévülést megszakító cselekményekkel, ezért kellemetlen meglepetés érte, amikor hazatérve Magyarországra elfogták.

Az ügyvédet különösen nagy értékre elkövetett sikkasztással gyanúsítják. Ezért maximum nyolc évet lehet kapni, így ez az elévülés határideje is. M. Sándor azt hitte, hogy 2012-ben már nem fogják megbüntetni, így nyugodtan hazajöhet. Arról azonban nem tudott, hogy 2006-ban újabb elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami újraindította az elévülést, és ez 2014-ben járt volna le.

A teljes cikket itt találja:

https://www.origo.hu/itthon/20130704-tul-koran-jott-haza-a-150-milliot-sikkaszto-ugyved.html

Melyek azok a cselekmények, amelyek hatására az elévülés félbeszakad?

A töretlen bírói gyakorlat szerint az idézésnek a kiadása, a tárgyalás megtartása – ideértve a bíróság kizárásról szóló döntés előtti eljárási cselekményeket is – az elévülés félbeszakítását eredményezi. Azonban a tárgyalási időpont meghatározásának, a kitűzésnek nincs elévülést félbeszakító hatása, ha azt nem követi az idézések és értesítések kibocsátása (BH2003. 99.). Hosszú ideje egységes a gyakorlat abban is, hogy az ismételt, de hatókörét tekintve tartalmilag megegyező intézkedések már nem szakítják félbe az elévülést (vö. BJD 2493.).

 1. A nemzetközi bűnügyi együttműködés körében ki kell emelni, hogy a belföldi körözést elrendelő elfogatóparancs kibocsátása után kiadott nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancs és az európai elfogatóparancs az elévülést félbeszakítja. S ez fordítva is igaz, újabb tény ismeretében.
 2. A kiadatási eljárásban is a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nbjt.) 32. §-a alapján kiadott elfogatóparancsnak a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró részéről történő kiadása az elévülést félbeszakítja, éppúgy, mint a miniszter külföldi államnál előterjesztett kiadatási kérelme.
 3. A miniszter által előterjesztett kiadatási kérelem alapján foganatosított külföldi (hatósági) eljárási cselekmények az elévülés szempontjából egy tekintet alá esnek a magyar hatóságok által foganatosított eljárási cselekményekkel.
 4. A büntethetőség elévülését félbeszakítja a vádemelés.

A kiszabott szabadságvesztés mennyi idő alatt évül el?

A büntethetőség elévülése ahogy a fentiekben már kifejtettem a jogerősen kiszabott ítéletek esetén jöhet szóba, és a következő szabályai vannak:

8. § (1) A szabadságvesztés végrehajthatósága elévül:
a) tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés esetén húsz év,
b) tízévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tizenöt év,
c) ötévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tíz év,
d) öt évet el nem érő tartamú szabadságvesztés esetén öt év elteltével.

Az elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés mennyi idő alatt évül el?

Az elzárás, a közérdekű munka, a pénzbüntetés, a kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajthatósága öt év elteltével évül el.

Mennyi idő alatt élvül el a járművezetéstől eltiltás, kiutasítás, közügyektől eltiltás?

A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás végrehajthatósága

a) ötévi vagy ezt meghaladó határozott tartam esetén tíz év,
b) öt évet el nem érő tartam esetén öt év elteltével évül el.

Az alábbi videó sokat segíthet a fentiek megértésében:

Forrás: www.ugyeszseg.hu

Felhasznált jogirodalom:

2012. évi C. törvény [Btk. (új)]
Kommentár

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!