Mely országokban nincs kiadatás? dr. Katona Csaba ügyvéd

Mit jelent a kiadatás?

A Magyarországon tartózkodó személy külföldi állam megkeresésére büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából kiadható. A kiadatás minden esetben hazánk és más nem európai ország közötti procedúrát jelenti. Európai Uniós ország esetén már a lényegesen gyorsabb és egyszerűbb átadásról beszélünk. A kiadatás és az átadás tehát nem azonos jogi fogalmak. Az átadás során európai elfogatóparancs, míg kiadatás esetén nemzetközi elfogatóparancs kibocsájtására kerül sor.

Mi a kiadatás célja?

Kiadatás iránti megkeresés büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása érdekében terjeszthető elő külföldi államnál. A kiadatás célja tehát büntetőeljárás lefolytatása, illetve a már jogerősen kiszabott szabadságvesztés végrehajtása.

A kiadatás kapcsán hazánk lehet kérelmező, illetve kérelmezett is. Mindkét esetben az eljárásnak főszabály szerint szigorú tartalmi és formai követelményei vannak. Egyik esetben hazánk kéri valamelyik nem uniós országtól az adott személy kiadatását, másik esetben pedig a hazánkban tartózkodó személy kiadatását kérik.

Mely esetekben nincs helye kiadatásnak?

Nincs helye a kiadatásnak, ha

a) az a bűncselekmény, illetve az a büntetés, amely miatt a kiadatást kérik, akár a megkereső államban, akár Magyarországon elévült,

b) a kiadni kért személy büntethetőségét a kegyelem megszüntette vagy a vele szemben kiszabott büntetés végrehajtását a kegyelem kizárja,

c) a megkereső államban a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges magánindítványt, vagy más ezzel azonos hatályú indítványt nem terjesztették elő, illetve hozzájárulást nem adtak meg,

d) magyar bíróság a kiadatás alapjául szolgáló cselekményt jogerősen elbírálta,

e) a megkereső állam azzal a céllal kéri egy személy kiadatását, hogy vele szemben a távollétében meghozott határozatban kiszabott szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést hajtson végre, és a határozathozatalt megelőző eljárásban nem biztosították a védelemhez fűződő jogokat.

Az (1) bekezdés e) pontja alapján nem tagadható meg a kiadatás, ha a megkereső állam megfelelő garanciát nyújt arra, hogy a kiadni kért személy kérelmére biztosítja részére az ügy újbóli tárgyalásához való jogot.

Hogyan működik a kiadatás Magyarországon tartózkodó személy estén?

A kiadatás iránti megkereséseket a miniszter fogadja, és haladéktalanul megküldi a Fővárosi Törvényszéknek. A kiadatási ügyekben kizárólag a Fővárosi Törvényszék jár el egyesbíróként. A Fővárosi Törvényszék döntése ellen, ha e törvény nem zárja ki, fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtábla bírál el tanácsülésen. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

Ha a kiadni kért személy ismeretlen helyen tartózkodik, a Fővárosi Törvényszék elrendeli a kiadni kért személy felkutatását. Ha ez az intézkedés sikerre vezet, a rendőrség a kiadni kért személy őrizetét rendeli el, és a Fővárosi Törvényszék elé állítja. A kiadatási őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Az általam tárgyalt kiadatási ügyekben szinte minden esetben a kiadatás idejére elrendelték a kiadni kért személy letartóztatását.

Mennyi ideig tarthat a kiadatási letartóztatás?

A kiadatási letartóztatás legfeljebb hat hónapig tarthat, azt a Fővárosi Törvényszék egy alkalommal legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja. Ha a kiadatást szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából kérik, a kiadatási letartóztatás tartama nem haladhatja meg a végrehajtandó szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés tartamát.

Mi történik, ha Magyarország kéri a kiadatást nem uniós országtól? (Amerikai Egyesült Államok, Dubaj, stb.)

Kiadatás iránti megkeresés büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása érdekében terjeszthető elő külföldi államnál. Ebben az esetben is a két fenti cél végrehajtása érdekében van helye kiadatásnak. Kiadatás esetében szükséges kibocsájtani a nemzetközi elfogatóparancsot. A kiadatási kérelem előterjesztéséről a miniszter dönt; döntéséről a nemzetközi elfogatóparancsot kibocsátó bíróságot értesíti. Ha a miniszter a kiadatási kérelmet nem terjeszti elő, a miniszter tájékoztatásától függően a nemzetközi elfogatóparancsot haladéktalanul vissza kell vonni.

Mely országokkal szemben nincs kiadatási egyezménye Magyarországnak?

A fenti kérdésre nem adható határozott válasz. A kiadatáshoz foganatosításához a két állam között viszonosság, vagy nemzetközi szerződés megléte szükséges. Sok esetben előfordul azonban hogy az előbbi két feltétel megléte esetén sem teljesül a kiadatás, vagy éppen ellenkezőleg.

A praxisomban megtörtént eset amikor a budapesti éjszakai élet egyébként ismert alakjai Amerikában több millió dolláros csalást követtek el. Amerika a hazánkkal fennálló nemzetközi szerződésre figyelemmel kiadatási kérelemmel fordult Magyarországhoz. A kiadatási kérelemnek az első és a másodfokú bíróság is helyt adott. Ezzel összefüggésben elrendelték a kiadatási letartóztatást is ami több hónapig tartott. Ennek ellenére azonban a igazságügyi minisztérium a kiadatáshoz nem járult hozzá. Ügyfelemet pedig szabadon engedték.

Az amerikai vádirat szerint a banda 2010 novembere és 2013 áprilisa között követett el internetes csalásokat. A szisztémájuk az volt, hogy autókat, hajókat és repülőgépeket hirdettek meg, majd a reménybeli vevőktől azt kérték, hogy a vételárat egy olyan bankszámlára fizessék be, amit a csapat külön erre célra nyitott az USA-ban. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleménye itt olvasható az ügyről.”

www.atlaszto.hu
A letartóztatási parancs a már említett ügyben.

Természetesen ellenkező példa is van, hiszen többször előfordult már, hogy olyan országokból hoztak haza magyar bűnözőket, amely esetekben a két ország között nem volt viszonosság, illetve nemzetközi szerződés. Sok esetben maga az egyezmény tartalmaz fenntartásokat mint például Izrael esetében:

„Izrael nem fogja teljesíteni a bűncselekménnyel vádolt személy kiadatását, hacsak egy izraeli bíróság előtt be nem bizonyosodik, hogy a rendelkezésre álló bizonyíték elegendő lenne ahhoz, hogy őt azért a bűncselekményért Izraelben helyezzék vád alá.”

A kiadatásról szóló, Párizsban december 13.-án aláírt Európai Egyezmény.

Mely államok a részesei a kiadatásról szóló, Párizsban aláírt Európai Egyezménynek?

Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-Afrika, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Montenegró, Németországi Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Oroszországi Föderáció, Örmény Köztársaság, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.

I. Kiegészítő Jegyzőkönyvben részes államok: Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-Afrika, Észtország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Montenegró, Norvégia, Oroszországi Föderáció, Örmény Köztársaság, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Ukrajna.

Mely országokkal szemben nincs hazánknak kiadatási egyezménye?

A teljesség igénye nélkül:

Bhután, Botswana, Brunei, Burkina Faso Burkina Faso, Burundi, Kambodzsa, Kamerun, Zöld-foki Köztársaság , Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Kína, Comore-szigetek, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Etiópia, Gabon, Guinea Bissau, Indonézia, Irán, Elefántcsontpart, Jordánia, Kuvait, Laosz, Libanon, Líbia, Madagaszkár, Mali Maldív-szigetek, Mauritánia, Mongólia, Marokkó, Mozambik, Nepál, Niger, Omán, Katar, Ruanda, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szomáliában, Szudán, Szíria, Togo, Tunézia, Uganda, Egyesült Arab Emírségek,  Vietnám, Jemen. A felsorolás változhat, ezért minden konkrét esetben célszerű ügyvédhez, vagy az illetékes minisztériumhoz fordulni.

Mit tegyen ha kiadatási eljárás előtt, vagy alatt áll?

A fentiek alapján látható, hogy a kiadatás szabályai korántsem konzekvensek, ezért minden konkrét esetben célszerű ügyvédhez, vagy a megfelelő minisztériumhoz fordulni. Hasznos tartalom lehet még az elfogatóparancsról írt bejegyzésem is, ami minden kiadatási kérelem feltétele.

Felhasznált joganyagok:

A kiadatásról szóló törvény
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!