dr. Katona Csaba büntetőjogi ügyvéd, büntető ügyvéd

Hogyan találjuk meg a legjobb büntetőjogi ügyvédet?

Dr. Katona Csaba büntetőjogi ügyvéd vagyok. Már az egyetemi éveim alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a büntetőjog az, amivel elsősorban foglalkozni szeretnék. Közel két évig voltam a Miskolci Egyetem büntetőjogi tanszékének demonstrátora. Egy elnyert ösztöndíjnak köszönhetően 1 évig volt lehetőségem egy osztrák egyetemen többek közt büntetőjogot hallgatni. Az ország szinte valamennyi nagyobb bíróságán megfordultam már védőként. Külföldi tanulmányaim során megismerkedtem a nemzetközi büntetőjog rendszerével is. A jeles büntetőjogi szakvizsga letétele után döntöttem úgy, hogy saját ügyvédi praxist alapítok. További információkat rólam a bemutatkozás oldalon talál.

Milyen költséggel jár egy büntetőjogi ügyvéd megbízása?

Az ügyekben a díjszabás minden esetben különböző. A munkadíj elsősorban a cselekmény súlyosságától, illetve az ügy várható befejezésétől függ. Bizonyos ügyek akár egy tárgyaláson lezáródnak, más ügyek viszont akár évekig is elhúzódhatnak. Az én álláspontom szerint a munkadíjat az ügy összes körülményére, az elérhető eredményre, illetve a várható tárgyalási napok számára figyelemmel kell megállapítani. Számomra minden ügyben az első és legfontosabb lépés a teljes iratanyag áttanulmányozása. Ezek után kerülhetek abba a helyzetbe, hogy a fenti tényezők figyelembevétele mellett meghatározzam a munkadíjat.

Irodámban kiemelten fontos szabály, hogy az ügyvédi munkadíj minden esetben egy összegben kerül meghatározásra, ami minden járulékos költséget tartalmaz, és az ügy jogerős befejezéséig tart, mely akkor sem változik, ha az eljárás a vártnál jóval hosszabb ideig tart. A megbízó így előre tud tervezni és nem érhetik kellemetlen meglepetések.

Mi a büntetőjogi ügyvéd feladata?

A büntetőügyvéd, védő ügyvéd vagy más néven büntetőjogi ügyvéd feladata a büntetőeljárás előtt, vagy alatt álló személyek képviselete, védelme. Itt fontos hangsúlyozni, hogy a büntetőjogi ügyvéd nem a bűnt védi. A büntetőjogász feladata, hogy a büntetőeljárás ideje alatt a terhelt jogai ne sérüljenek, egyszerűbben fogalmazva csak azért ítéljék el, amit minden kétséget kizáróan bizonyítható módon elkövetett. Az amerikai filmekben előforduló O. J. Simson peréhez hasonló felmentések előfordulásának esélye hazánkban rendkívül csekély. Véleményem szerint a megalapozott ítélet a védőügyvéd igazi sikere. Sokak nem tudják, hogy az új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi a gyanúsítás közlését követően a teljes iratanyag megismerését. Az ügyben keletkezett valamennyi irat megismerését követően célszerű vallomást tenni, hiszen lényegében ekkor kerülünk minden szükséges információ birtokába. Másképpen fogalmazva ekkor tudjuk meg, hogy igazából mivel szemben kell védekezni. A stratégiai gondolkodás minden büntetőügy alapja, anélkül érdemi eredményt nem lehet elérni.

Hogyan találjuk meg számunkra a legjobb bűntetőjogi ügyvédet?

Az internet nagy segítségünkre lehet, ugyanis manapság szinte minden ügyvéd rendelkezik weboldallal, aminek megismerésével kiválaszthatjuk a számunkra szimpatikus védőügyvédet.Az oldalon található cikkek, szakmai tartalmak sok mindent elárulhatnak. A megbízás megkötése előtt célszerű több ügyvéd véleményét is meghallgatni, hiszen a büntető ügyekben az elköteleződés általában évekig tart, korántsem mindegy tehát, hogy ki mellett tesszük le a voksunkat. Én személy szerint az egész országban vállalok ügyeket, azonban a távolsággal természetesen egyenesen arányosan nőnek a költségek is.

A videóban dr. Bárándy Péter védőbeszéde hallható a Hagyó Miklós és társai ellen indított büntetőperben

Mikor érdemes büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni?

A gyanúsítotti idézés kézhezvételét követően mindenképpen célszerű büntetőjogi ügyvédhez fordulni. A védekezési stratégiai kidolgozása különös szakértelmet igényel. A hatóság sok esetben igyekszik elbagatellizálni az ügyet és lehetőség szerint védőügyvéd jelenléte nélkül vallomás megtételére igyekszik rábírni a terheltet. Ez része a nyomozati technikának. Soha ne tegyünk ügyvéd nélkül vallomást, még akkor sem, ha ártatlanok vagyunk és kizárólag az igazat szeretnénk elmondani. Általában ebből van később a probléma.

Mit vigyünk magunkkal az első konzultációra?

A konzultációra célszerű az ügyben keletkezett valamennyi iratot magunkkal vinni. A legfontosabb a vádirat, és a gyanúsítotti jegyzőkönyv. Ezekből egy képzett ügyvéd nagyvonalakban képes felmérni az ügyet, azonban a komplett védekezési stratégia kidolgozásához minden esetben a teljes nyomozati iratra van szükség. A nyomozó hatóságnak kötelező biztosítania egy példányt a teljes iratanyagból. Nagyon fontos, hogy egyetlen oldal sem hiányozhat, hiszen ahogy az ismert mondás is tartja, az ördög mindig a részletekben lakozik.

Az első bekezdéshez visszakanyarodva természetesen megfelelő kérés esetén az ügytől független szakértőként szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre:

http://www.atv.hu/belfold/20210603-drogkereskedelemmel-vadolja-a-rendorseg-arpa-attilat

dr. Katona Csaba ügyvéd

Mit tegyünk, ha nem vagyunk elégedettek az általunk meghatalmazott ügyvéddel?

Természetesen az eljárás bármely szakaszában lehetőség van ügyvéd cserére. Ebben az esetben a felek kötelesek tisztességesen elszámolni egymással, illetve az ügyvédnek az ügyben keletkezett valamennyi iratot át kell adnia. A kamarai előírásokra figyelemmel a megbízás megszűnését követő 15 napig köteles még a megbízást ellátni. A megbízást egyebekben bármelyik fél felmondhatja indoklás nélkül.

Mire terjed ki az ügyvédi megbízás?

Az ügyvédi megbízás irodámban az ügy teljes egészére kiterjed. Ez alól nem képez kivételt az esetleges hatályon kívül folytán megismételt eljárás sem. Az ügy nem várt elhúzódásának kockázatát én viselem. Ezzel összefüggésben az ügyfelet természetesen hátrány nem érheti. A rendkívüli jogorvoslati eljárásokra (perújítás, felülvizsgálat) viszont a megbízás főszabály szerint már nem terjed ki. A fenti eljárások lefolytatása külön megbízást, illetve megállapodást igényel.

Megbízhatunk-e egy eljárásban több büntetőjogi ügyvédet?

Természetesen lehetséges egy eljárásban több ügyvédet is meghatalmazni. A jogszabály nem határoz meg felső határt, így a védők számának csak az ügyfél pénztárcája szab határt. Emlékezetes volt a 2000-es évek elején a Tasnádi Péterrel szemben folyó büntetőeljárás, ahol is a vádlottnak több mint hat ügyvédje volt.

büntetőjogi ügyvéd
A képen Tasnádi Péter látható védői gyűrűjében

Kérhetjük-e, hogy rendeljenek ki számunkra büntetőjogi ügyvédet?

Természetesen lehetőség van arra is, hogy a rendőrség, ügyészség, vagy a bíróság rendeljen ki számunkra ügyvédet. Ebben az esetben a védő díját az állam előlegzi meg, ami a bűnügyi költség részét képezi majd. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy elítélés esetén a védő díját is a vádlottnak kell megfizetnie. A kirendelt védő díja főszabály szerint 5000,-Ft. óránként, ezen költség növelhető a parkolás díjával is.

A büntetőjogi ügyvéd válaszol, avagy a legnépszerűbb tartalmaim:

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!