Bevonulás halasztási kérelem

A halasztási kérelem lényege szerint a tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére fontos okból halasztást engedélyezhet. Különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire tekintettel. Fontos tudnia, hogy a halasztás iránti kérelmet az elsőfokon eljáró bíróságnak kell benyújtania. A bevonulás halasztása iránti kérelem elbírálása minden esetben a bíróság mérlegelési körébe tartozik. A kérelmet célszerű büntetőjogi ügyvéd segítségével megfogalmazni, ugyanis a halasztás engedélyezésére igen szűk körben van lehetőség.

Milyen esetekben van lehetőség a halasztási kérelem előterjesztésére?

  • Az elítélt személyi vagy családi körülményeire tekintettel.
  • Az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti,

El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak az elítéltnek aki:

  • a tizenkettedik hetet meghaladó várandós, legfeljebb a szülés várható idejét követő tizenkettedik hónap végéig,
  • egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.

A börtönbe vonulás halasztási kérelem mennyi időre engedélyezhető?

A halasztás az elítélt személyi és családi körülményeire figyelemmel legfeljebb három hónap időtartamra engedélyezhető. További feltétel, hogy a kiszabott büntetés hátralévő része két év, vagy annál rövidebb. Fontos tudnia, hogy a halasztás engedélyezése esetén a halasztás időtartamát nem a behívó dátumától, hanem a jogerős ítélet kihirdetésétől kell számítani.

Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti, a bíróság három hónap tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet. A korábban engedélyezett halasztást pedig meghosszabbíthatja. Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti a bíróság halasztást engedélyezhet abban az esetben is, ha a szabadságvesztés hátralévő része két évnél hosszabb. Fontos tudnia, hogy az egészséget veszélyeztető állapot megállapítása minden esetben a bíróság által kirendelt szakértő által történik.

A bevonulás halasztása iránti kérelmet hova kell benyújtani?

A halasztási kérelem benyújtása az ügyben első fokon eljárt bírósághoz szükséges. A bíróság megvizsgálja a kérelem tartalmát, és annak alapján dönt a lehető legrövidebb időn belül. A halasztási kérelem minta itt található.

halasztási kérelem
A halasztási kérelem elbírálására a bíróság jogosult

Mi történik, ha elutasítják a halasztási kérelmet?

A halasztási kérelem elutasítása esetén lehetőség van fellebbezést benyújtani. A fellebbezés benyújtása a bevonulásra nincs halasztó hatállyal. Ennek következtében elutasítás esetén a meghatározott időben be kell vonulni. Lehetőség van azonban a fellebbezésben a döntésig a végrehajtás függőben tartását kérni. Ilyenkor a bíróság megkeresi a bv. intézetet, és a fellebbezés elbírálásáig a bevonulást felfüggeszti. Ez azonban csak egy lehetőség, és nem kötelező.

Van-e lehetőség az elzárás, illetve közérdekű munka halasztására?

A fenti szabályokhoz hasonló módon mindkét esetben van lehetőség a halasztásra.

Pénzbüntetés esetén halasztási kérelem, vagy részlefizetés iránti kérelem benyújtható-e?

Ha az elítélt a pénzbüntetés azonnali vagy egy összegben történő megfizetése magának, vagy tartásra szoruló hozzátartozójának súlyos anyagi nehézséget okozna, és alaposan feltehető, hogy az elítélt az engedélyezett határidőben fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz, részére a bíróság legfeljebb három hónapi halasztást, illetve azt engedélyezheti, hogy a pénzbüntetést két éven belül, részletekben fizesse meg.

Melyek a halasztási kérelem és a részletfizetés engedélyezésének közös szabályai?

A kérelemét lehetősége van előterjeszteni a jogerős ítélet kihirdetését követően nyomban. A kérelemről ebben az esetben az a határozatot hozó bíróság dönt, a határozatát indokolni köteles.

Az elítélt általa később előterjesztett kérelmének elbírálására a Be. XCIV. Fejezete szerinti egyszerűsített felülvizsgálat szabályait kell természetesen alkalmazni azzal, hogy a bíróság nem ügydöntő végzéssel határoz. Ha a bíróság a kérelem alapján dönt, a kérelemről bíró helyett bírósági titkár is határozhat. A pénzbüntetés vonatkozásában a halasztás vagy a részletfizetés engedélyezése érdekében hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

A szabadságvesztés, az elzárás, a közérdekű munka és a javítóintézeti nevelés végrehajtásának halasztása tárgyában hozott döntéssel szemben az ügyész, az elítélt, a törvényes képviselő és a védő, a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának elhalasztása érdekében hozott határozat ellen az ügyészség és a rendbírságot kapott személy fellebbezhet. Ha a halasztást a másodfokú bíróság engedélyezte, a fellebbezés elbírálására a Be. 614. §-a megfelelően irányadó.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Felhasznált joganyagok

Forrás: 2013. évi CCXL. törvény

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!