Végszükség

(1) Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett.

(2) Nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem nagyságát.

(3) Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély előidézése felróható, vagy akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége.Végszükség a gyakorlatban:


A végszükség fogalma rendszerint olyan élethelyzetet jelent, amikor veszély hatására valaki bűncselekményt valósít meg, aminek célja mások vagy a saját személye, javainak megmentése. Emberileg érthető, hogy az ember a veszélyből igyekszik magát és a javait menteni.

Példa:

Végszükség miatt nem valósítja meg az állatkínzás bűntettét, aki az emberek testi épségét, egészségét közvetlen támadással fenyegető kutyát lelövi. (EBH2018. B.24.).

Végszükség miatt nem büntethető, aki – daganatos megbetegedése miatti rosszullétével sürgősségi orvosi ellátás érdekében szállítja édesanyját kórházba. Ezek után a belépési díj ki nem fizetése miatt az előtte emelt, belépését akadályozó sorompót áttöri, és ezáltal kárt okoz. (BH2006. 1.)

Felételek:

  • A büntetőjogi felelősségre vonás alól azonban csak akkor mentesül, ha a veszély neki fel nem róható módon keletkezett.
  • A veszélynek másként el nem háríthatónak kell lennie. A másként el nem háríthatóság törvényi ismérve azt jelenti, hogy az elhárításra először azt a módot kell megtalálni, amelyik nem bűncselekmény. Ennek hiányában, ha nem áll ilyen rendelkezésre, vagy nem biztonságos, akkor a legenyhébb sérelmet előidéző elhárítási módot kell alkalmazni.
  • Csak akkor mentesül az elkövető a felelősség alól, ha a végszükségi elhárító cselekményével nem okoz nagyobb sérelmet, mint aminek az elhárítására törekedett. Ez alól kivételt jelenhet, ha ijedtségből vagy menthető okból okoz nagyobb sérelmet.
  • Hasonlóképpen nem állapítható meg végszükség annak a javára, akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége (például mentő, tűzoltó, rendőr).

    Forrás:2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

0

Related Posts

Magánlaksértés

Magánlaksértés Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a…
Read more

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték.Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: - Csalás- Sikkasztás- Rablásdr. Katona…
Read more

Csekély mennyiségű kábítószer

Csekély mennyiségű kábítószer fogalma:461. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha Kábítószerek esetén: a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalmaaa) LSD esetén a 0,001 gramm, ab) pszilocibin esetén a 0,1…
Read more