Mentesítés

A mentesítés fogalma:

A mentesítés folytán – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elítélt mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesült. Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a büntetőjogi jogkövetkezményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz.

Fajtái:

a) e törvény erejénél fogva,

b) bírósági határozat alapján vagy

c) kegyelem útján.

Törvényi:

Az ítélet jogerőre emelkedésének napján törvény erejénél fogva áll be mentesülés a szabadságvesztést, valamint a kiutasítást kivéve valamennyi büntetési nem vonatkozásában.

A) Azonnal mentesül/tiszta erkölcsi:

Az alábbi büntetések esetén az elkövető tehát az ítélet jogerőre emelkedésének napján automatikusan mentesül minden hátrányos jogkövetkezmény alól:

Foglalkozástól eltiltást
járművezetéstől eltiltást,
kitiltást,
sportrendezvények látogatásától való eltiltást,
megrovást,
pénzbüntetést,
közérdekű munkát,
próbára bocsátást.

A fenti esetekben tehát erkölcsi bizonyítványa büntetlen előéletűként fogja feltüntetni.

B) Próbaidő letelte után mentesül/tiszta erkölcsi

A próbaidő leteltének napján áll be a mentesülés a felfüggesztett szabadságvesztés esetén. Ez azonban csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a felfüggesztés próbaideje eredményesen telt el. Amennyiben tehát a bíróság elrendeli a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, akkor a mentesítés nem áll be.

Példa:

XY-t 2 év szabadságvesztésre ítélik, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztik. A mentesülés napja az eredményes próbaidő leteltét követő nap, azaz 3 év 1 nap múlva lesz tiszta erkölcsi bizonyítványa.

C) Végrehajtandó szabadságvesztés esetén mentesül/tiszta erkölcsi:

A végrehajtandó szabadságvesztéshez kapcsolódóan a törvény különséget tesz a gondatlan, illetve szándékos bűnösséggel elkövetés között. Továbbá a mentesülés hatályának beállta szempontjából jelentősége van annak, hogy a kiszabott szabadságvesztés tartama az egy évet meghaladja-e vagy sem. Ennek következtében a mentesítés beállhat a büntetés kitöltésének, illetve végrehajthatósága megszűnésének napján, továbbá a büntetés kitöltését, illetve végrehajthatósága megszűnését követő három, valamint öt év elteltével.

Bírói mentesítés

A bírósági mentesítés minden esetben kérelemre, bírósági határozat alapján, és nem automatikusan történik. További fontos jellemzője, hogy míg a törvényi mentesítés az életfogytig tartó szabadságvesztés kivételével valamennyi büntetési nemnél lehetséges, addig a bírósági mentesítésnek csak szándékos bűncselekmény miatt határozott tartamú és végrehajtandó, illetve végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés esetén van helye.

A többi büntetési nem, azaz az elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, kitiltás, spotrendezvények látogatásától való eltiltás és kiutasítás esetén nem alkalmazható alkalmazható.

Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről


dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász
0

Related Posts

Magánlaksértés

Magánlaksértés Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a…
Read more

Különösen nagy érték

Különösen nagy érték fogalma A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a különösen nagy érték ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás Forrás: 2012.…
Read more

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték.Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: - Csalás- Sikkasztás- Rablásdr. Katona…
Read more