Kényszer

Kényszer fogalma:

Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra

(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kénysz er vagy a fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét korlátozza az akaratának megfelelő magatartásban.

A bűncselekménynek nincs általános részi definíciója, de a Btk. 19. § tartalma alapján egyértelmű, hogy a fenyegetés kivételével minden olyan ráhatást tekinthetünk ilyennek, ami a kényszerített személy cselekvési akaratát befolyásolja. Akaratot megtörő és akaratot hajlító módja különböztethető meg. Általában erőszakkal valósul meg, de nem szükségképpen. Például egy rendkívül rövidlátó személyt szemüvege elrejtésével kényszerítenek mulasztásra.

Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász


kényszer


0

Related Posts

Magánlaksértés

Magánlaksértés Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a…
Read more

Különösen nagy érték

Különösen nagy érték fogalma A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a különösen nagy érték ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás Forrás: 2012.…
Read more

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték.Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: - Csalás- Sikkasztás- Rablásdr. Katona…
Read more