Előkészület

Az előkészület fogalma:

Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.

(2) Nem büntethető ,

a) akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény elkövetésének megkezdése,

b) aki az elkövetés elhárítása céljából korábbi felhívását, ajánlkozását, vállalkozását visszavonja, vagy arra törekszik, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésének megkezdése bármely okból elmarad, vagy

c) aki a hatóságnál a bűncselekmény elkövetésének megkezdése előtt feljelenti.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetben az előkészület már önmagában is megvalósít más bűncselekményt, az elkövető e bűncselekmény miatt büntethető.

Előkészület a gyakorlatban:

A kísérlet minden főszabály szerint mindig büntetendő, addig az előkészület kivételesen. Az előkészület tehát csak bizonyos bűncselekmények esetén büntetendő. Pl. emberölés. Nincs előkészülete a lopásnak, könnyű testi sértésnek, magánlaksértésnek stb.

Az általános előkészületi magatartás alatt az elkövetéshez szükséges feltételek vagy eszközök biztosítását értjük. (például eszközök beszerzése, az elkövetés helyének előzetes biztosítása stb.)

Előkészület tehát egy olyan tevékenység, amelynek célja valamely szándékos bűncselekmény elkövetésének a lehetővé tétele, vagy megkönnyítése. Ilyen cselekmény például az eszközök megvásárlása, előkészítése, a helyszín figyelése vagy a áldozat mozgásának a ellenőrzése. Méreg vagy permetezőszer vásárlása a bűncselekmény érdekében.

“Felhívás, ajánlkozás, vállalkozás,”

A további előkészületi magatartások fogalma felsorolás jellegű. A felhívás, az ajánlkozás, a vállalkozás és a megállapodás az elkövetés személyi feltételei biztosításának körébe tartozik. A felhívás, az ajánlkozás és a vállalkozás egyoldalú, míg a megállapodás legalább kétoldalú aktus.

Felhív”, aki mást bűncselekmény elkövetésére rábírni törekszik. „Ajánlkozik”, aki a bűncselekmény végrehajtását más személy érdekében a saját kezdeményezéséből felkínálja.
Vállalkozik”, aki a bűncselekmény elkövetésére irányuló felhívást elfogadja.

A felhívás, az ajánlkozás és a vállalkozás tettesi és részesi cselekmény végrehajtására egyaránt vonatkozhat. Az előkészület szakaszában azonban az elkövető még nem tekinthető sem felbujtónak, sem bűnsegédnek. Ezek az egyoldalú cselekmények függetlenek az érintett másik személy életkorától, beszámítási képességétől, ezért pl. a felhívás akár közvetett tettesi elkövetés előzménye is lehet.

közös elkövetésben való megállapodás kétoldalú előkészületi cselekmény, amely társtettesi vagy tettes-részesi, illetve részes-részesi együttműködésre egyaránt vonatkozhat.


Forrás: 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

dr. Katona Csaba ügyvéd, büntetőjogász


előkészület

0

Related Posts

Magánlaksértés

Magánlaksértés Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a…
Read more

Különösen nagy érték

Különösen nagy érték fogalma A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a különösen nagy érték ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás Forrás: 2012.…
Read more

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték.Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: - Csalás- Sikkasztás- Rablásdr. Katona…
Read more