Bűnszervezet

Bűnszervezet fogalma:

Bűnszervezet-ről beszélünk abban az esetben, ha

 • három vagy több személyből álló,
 • hosszabb időre szervezett,
 • összehangoltan működő csoport,
 • célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.

Bűnszervezet esetén a fontosabb joghátrányok:

 1. A bűnszervezetben elkövetéshez kapcsolódó legsúlyosabb jogkövetkezmény, hogy a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény büntetési tételének felső határa – hasonlóan az erőszakos többszörös visszaesőhöz – a kétszeresére emelkedik. A büntetési tétel felső határa azonban itt sem haladhatja meg a huszonöt évet, ezen tartam áthághatatlan felső határként szerepel a törvényben. Tekintettel arra, hogy a bűnszervezetben elkövetés feltétele, az ötévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése, így a a legkedvezőbb esetben is tízévi szabadságvesztés-büntetéssel kell számolni.

  2. A bűnszervezetben történő elkövetéshez fűződő további hátrányos jogkövetkezmény, hogy nincs helye tevékeny megbánás alkalmazásának.

  3. A határozott tartamú szabadságvesztés generális maximuma huszonöt év lesz.

  4. Fegyházban kell végrehajtani a kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztés-büntetést.

  5. Nem alkalmazható feltételes szabadságra bocsátás, azaz a “szakzsargon” szerint az ítélet “csontra kiülős” lesz.

Megállapíthatósága/jellemzői:

A bűnszervezet irányadó fogalmának leglényegesebb elemei a következők:

 1. Legalább három személyből álló csoport tevékenységét feltételezi.
 2. A csoport célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények elkövetése.
 3. A csoport működése összehangolt, szervezett és hosszabb időre szól.
 4. A „hosszabb időre” utalás azt juttatja kifejezésre, hogy egy vagy két bűncselekmény alkalmi jellegű elkövetése esetén nem állapítható meg a bűnszervezetben elkövetés (Mód.tv. miniszteri indokolása). Vagyis a megállapításnak kritériuma, a csoport hosszú távú célok megvalósulására történő létrejövetele és további működése.
 5. A szervezet működéséhez eseti jelleggel – akár tettesként akár részesként csatlakozók – büntetőjogi felelőssége is megállapítható, ha a tudatuk átfogja annak a szervezetnek a tárgyi ismérveit, amelyhez ilyen módon kapcsolódnak (4/2005. BJE.).
 6. Az összehangolt, szervezett működés értelmezése tekintetében rögzítést nyert az is, hogy az a „benne cselekvő személyek egymást erősítő hatása illetve, hogy a „bűnszervezet létrejöhet akként is, hogy a bűnszervezetben tevékenykedő személyek egymás cselekményéről tudnak, adott esetben közösen valósítják meg a bűncselekményeket. Létrejöhet a bűnszervezet akként is, hogy a keretében elkövetett bűncselekményeket irányító vagy vezető személy hangolja össze azoknak az elkövetőknek a magatartását, akik egymás tevékenységéről esetleg nem is tudnak. (Mód. tv. miniszteri indokolása).
 7. A bűnszervezetben tevékenykedő személyek cselekvőségének a megítélése szempontjából nincs jelentősége a szervezeten belüli hierarchiában elfoglalt helyének, aktivitásának, intenzitásának; ezek csak a büntetéskiszabás körében értékelendő körülmények.(EBH2008. 1849.).
 8. A büntetőjogi értelemben vett csoport megállapítható akkor is, ha egyes tagjai valamilyen okból – akár törvényes vád hiányában is – nem büntethetőek, illetve ha valamelyik elkövető büntethetősége az eljárás közben megszűnik (BH1987. 194., BH1988. 303.)

  Forrás: Büntetőjogi törvény


bűnszervezet

0

Related Posts

Magánlaksértés

Magánlaksértés Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a…
Read more

Különösen nagy érték

Különösen nagy érték fogalma A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a különösen nagy érték ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás Forrás: 2012.…
Read more

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték.Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: - Csalás- Sikkasztás- Rablásdr. Katona…
Read more